Farpais Ficsean 50 Facal

An old brown leather chest with straps and buckles.

Tha farpais Ficsean 50 Facal an Iuchair le Urras Leabhraichean na h-Alba a-nis fosgailte. Air a’ mhìos seo thathar a’ sireadh sgeulachdan Gàidhlig, ann an suas ri 50 facal, far a bheil ciste ulaidh a’ nochdadh. Gheibh ùghdar na sgeulachd Ghàidhlig as fheàrr duais bho Chomhairle nan Leabhraichean agus thèid an sgeulachd aca fhoillseachadh air an duilleig seo.

Ceann-latha: 26 Iuchar 2022

Deiseil? Deònach? Sgrìobh! Clàr-iarrtais an seo.

 

Anns a’ Chèitean, b’ e Anndra Armstrong (aois 7) a bhuannaich farpais Ficsean 50 Facal airson sgeulachd Ghàidhlig. B’ e an dùbhlan a chaidh mu choinneamh thagraichean, sgeulachd a sgrìobhadh, ann an dìreach 50 facal, mu dheidhinn itealag. Meal do naidheachd, Anndra, an dòchas gun còrd an duais bho Chomhairle nan Leabhraichean riut!

Agus seo sgeulachd Anndra:

A multi-coloured k

Bha a’ mhadainn gu math garbh. Bha balaich beag bìodach a’ cluich leis itealag mòr, mòr. Bha e a’ dol anns na sgòthan. Bha am balach cho toilichte! Bha an itealag a’ dol suas, suas, suas! Bha e cho àrd anns na speuran, bha e ann am fànas!