Na Duaisean Litreachais 2022: Luchd-buannachaidh

Air fhoillseachadh: 16 Sultain 2022 ann an Naidheachdan

Chaidh buannaichean nan Duaisean Litreachais 2022 ainmeachadh. Chaidh duaisean a thoirt seachad ann an ceithir roinntean airson leabhraichean a chaidh fhoillseachadh eadar 1 Cèitean 2021 agus 30 Giblean 2022, agus cuideachd airson làmh-sgrìobhainnean do dh’inbhich agus do chloinn/òigridh, aig Cottiers Theatre, Glaschu, Diardaoin 15 Sultain 2022.

Leabhar as Fheàrr do Chloinn/Òigridh
Dùbh as le Sylvia Hehir, eadar-theangaichte le Johan Nic a’ Ghobhainn (Garmoran Publishing)

 

Duais Ruaraidh MhicThòmais airson Leabhar Bàrdachd (le taic bho Leabharlann Bàrdachd na h-Alba)
Eadar Ceòl is Corona
le Dòmhnall Eachann Meek (CLÀR)

 

Duais Chomann Gàidhealach Lunnain airson Leabhar Ficsein
Constabal Murdo 2: Murdo ann am Marseille
le Aonghas Pàdraig Caimbeul (Luath Press)

 

Duais Dhòmhnaill Meek airson Leabhar Neo-fhicsein
Ainmean Tuinneachaidh Leòdhais/ The Settlement Names of Lewis le Richard A.V. Cox (Clann Tuirc)

 

Làmh-sgìobhainn Neo-fhoillsichte as Fheàrr do Chloinn/Òigridh (le taic bho Acair)
An Cat Coigreach le June C. Ghreumach

 

Làmh-sgrìobhainn as Fheàrr do dh’Inbhich
Am Measg Luaithrean Beò le Robbie MacLeod