Taisbeanadh didseatach Duaisean nan Sgrìobhadairean Ùra

Gach bliadhna, bidh Urras Leabhraichean na h-Alba a’ cumail Duaisean Nan Sgrìobhadairean Ùra gus aire a thoirt gu buidheann de sgrìobhadairean tàlantach ann an Alba.

An seo, lorgar leabhraichean le sgrìobhadairean Gàidhlig a bha an sàs sna Duaisean roimhe.

Bidh Urras Leabhraichean na h-Alba a’ cumail taisbeanadh didseatach Duaisean nan Sgrìobhadairean Ùra air Diciadain 6 Giblean 2022.

A' sealltainn 1–12 de 26 toraidhean

 • A’ Fàgail An Eilein

  Mòrag Law

  Nobhail beò-ghlacmhor a' gabhail a-steach ciad ghaol, tinneas, imrich, an-fhois, dìomhaireachd is dùbhlain.

  £8.99

  Add to basket
 • An Naomhsgeul as Buaine

  Sandaidh NicDhòmhnaill Jones

  ‘An Naomhsgeul as Buaine – Sgàthan Cinne-Daonna is Aiteal Dhè’,

  £10.00

  Barrachd fiosrachaidh
 • Artair sa Chaisteal

  Mòrag Anna NicNèill

  Nobhail èibhinn airson clann aois 5-8.

  £7.95

  Add to basket
 • Linne Dhomhain

  Alistair Paul

  Sgeulachdan goirid le caractaran àbhaisteach ann an suidheachaidhean neo-àbhaisteach, le neach-buannachaidh Nan Duaisean Litreachais 2020.

  £8.99

  Add to basket
 • An Seachdamh Tonn

  Sandy NicDhòmhnaill Jones

  Bàrdachd le guth boireann làidir, air freumhachadh san traidisean, ach a’ tarraing bho bhuaidhean Eòrpach agus a’ coimhead air cuspairean an latha an-diugh.

  £15.00

  Add to basket
 • Fo Bhlàth

  Niall O' Gallagher

  Tha an treas cruinneachadh den bhàrdachd aig Niall O’Gallagher làn rudan a dh’fhàsas gun rian no iarraidh agus am bàrd a’ faicinn a’ bhòidhcheid anns na blàthan as lugha.

  £9.99

  Add to basket
 • Fon Choill

  Calum L. MacLeòid

  Bhuineadh Dòmhnall Moireasdan, am Megantic Outlaw, do theaghlach Leòdhasach a rinn an dachaigh ann am Megantic ann an Canada anns an dàrna leth de na 1800an.

  £9.99

  Add to basket
 • Anna Ruadh

  L. M. Montgomery

  Cha bhuineadh Anna Siorlaidh riamh do dhuine sam bith—cha bhuineadh, buileach... agus mar sin tha i air bhioran nuair a tha i a’ dol a dh’fhuireach còmhla ri Marilla is Mata Cuthbert aig Stuaghan Uaine. Ach tha iongnaidhean mòra a’ feitheamh orrasan!

  £23.99

  Add to basket
 • Air an Oir

  Iain D. Urchardan

  Sgeulachdan tùrail, èibhinn, blàth-chridheach ann an Gàidhlig bhrèagha na Hearadh.

  £11.99

  Add to basket
 • Cuibhle an Fhortain

  Mòrag Law

  An Dàn caochladach, dìomhair is uaireanan gu math cruaidh. Cò nar measg nach do dh fhuiling buaidh An Dàn air ar beatha?

  £7.99

  Add to basket
 • Crotal Ruadh

  Sandaidh NicDhòmhnaill Jones

  'S e ùr-bhlàth litreachais a th' ann an Crotal Ruadh bho bhàrd ioma-chànanach, os-nàiseanta, le beatha-obrach air leth inntinneach ann an cùisean eadar-nàiseanta.

  £15.00

  Add to basket
 • An Tiortach Beag agus Sgeulachdan Eile

  Mòrag Anna NicNèill

  Seo a’ chiad chruinneachadh sgeulachdan do dh’inbhich bho sgrìobhadair a tha air a comasan a dheagh dhearbhadh a-cheana ann am ficsean na h-òigridh.

  £11.99

  Add to basket

A' sealltainn 1–12 de 26 toraidhean