Eachdraidh

A' sealltainn 1–12 de 46 toraidhean

 • A’ Chlach

  Dòmhnall Iain MacÌomhair

  Bidh mothachadh aig mòran gun deach Clach a' Chrùnaidh a ghluasad à Abaid Westminster ann an 1950, ach tha mòran a bharrachd air sin co-cheangailte ris a' Chloich.

  £3.00

  Add to basket
 • A’ Chòmhdhail Cheilteach Eadar-nàiseanta: Congress 99 – Cultural contacts within the Celtic community

  The Celtic Congress, 2000. 138 duilleag. Còmhdach bog.

  £3.00

  Add to basket
 • Ainmean-àite ann an sgìre prìomh bhaile na Gàidhealtachd

  Ruairidh MacIlleathain

  Leabhar-iùil air ainmean-àite baile mòr is sgìre Inbhir Nis.

  £0.00

  Add to basket
 • Ainmean-Àiteachan Sgìre Sholais

  Catriona M. NicIain

  Ainmean àiteachan ann an Sgìre Sholais ann an Uibhist a Tuath.

  £9.00

  Add to basket
 • Alba Ri Linn Bhictoria

  Kathryn Foley

  Thèid againn air ionnsachadh mu Alba ri linn Bhictoria tro bhogsaichean fiosrachaidh, o dhealbhan agus o earrainnean à sgrìobhaidhean ainmeail a bhuineas don àm.

  £5.99

  Add to basket
 • Alba Ri Linn Bhrus

  Màiri Spankie

  Tha Alba ri Linn Bhrus ag innse mu dhùthaich a bha feumach air rìgh làidir, agus an duine a chuir a h-uile càil ann an cunnart airson aonachd a rìoghachd.

  £5.99

  Add to basket
 • Alba san Dara Cogadh

  Riseard Dargie

  A’ tóiseachadh le blitz Bhruach Chluaidh, tha an leabhar ag innse mun buaidh a bha air an Dara Cogadh air Alba.

  £5.99

  Add to basket
 • An t-Urramach Iain MacRuairidh – A Bheatha agus na Sgrìobhaidhean aige

  Calum Laing (Deasaiche)

  A bharrachd air a sheirbheis do dh'Eaglais na h-Alba, rinn an t-Urr. MacRuairidh mòran sgrìobhaidh. Anns an leabhran seo gheibhear fìosrachadh mionaideach is feumail air a bheatha.

  £6.99

  Add to basket
 • Caisteal Dhùn Stafhainis

  Leabhar Treòir Offigeil do Chaisteal Dhùn Stafhainis anns a' Ghàidhlig.

  £2.50

  Add to basket
 • Caistealan tro na Linntean

  Catriona M. Storey

  Canaidh cuid de dhaoine "Dùthaich nan Caistealan" ri Alba. Feumaidh sinn a dhol air ais suas ri 800 bliadhna gus an tuig sinn carson a tha ar dualchas cho saidhbhir agus cho eugsamhail 's a tha e.

  £4.25

  Add to basket
 • Calum Cille

  Cairistìona Dick & Iain Bannerman

  Leabhar tarraingeach agus beothail air Calum Cille, naomh ainmeil agus cudromach ann an eachdraidh na h-Alba.

  £2.00

  Add to basket
 • [email protected]: Sgeul leth-cheud bliadhna

  Màiri NicCumhais & John Storey

  Gus leth-cheud bliadhna de thaic a chomharrachadh, tha a' Chomhairle air an leabhran seo a chur ri chèile.

  £4.99

  Add to basket

A' sealltainn 1–12 de 46 toraidhean