Òigridh

A' sealltainn 1–12 de 20 toraidhean

 • A’ Chlach-Ghealaich

  Elaine NicFhearghais

  Tha beatha Mòrag ann am bùrach. Saoil an atharraich cùisean nuair a thig an nighean ùr, annasach dhan sgoil?

  £4.95

  Add to basket
 • A’ Tilleadh Dhachaigh

  Seònaid NicDhòmhnaill

  Bha beatha Anna air a bhith gu math doirbh bho chionn ghoirid. Bha an gluasad bho aon cheann dhen dùthaich chun a’ chinn eile air buaidh mhòr a thoirt oirre.

  £4.95

  Add to basket
 • An t-Ionnsachadh Bòidheach: Pàirt 1 – Am Fuachd Gorm

  Catrìona Lexy Chaimbeul

  Tha Am Fuachd Gorm air sgaoileadh air feadh Leòdhais.

  £4.95

  Add to basket
 • An t-Ionnsachadh Bòidheach: Pàirt 2 – Campa na Cloinne

  Catrìona Lexy Chaimbeul

  Tha Archie, Maisie-May, Noor agus Ruairidh a' leantainn air an turas.  Lorg iad Campa na Cloinne, fhuair iad beagan fiosrachaidh ach dè a-nis thachair do Noor?

  £4.95

  Add to basket
 • Anna Ruadh

  L. M. Montgomery

  Cha bhuineadh Anna Siorlaidh riamh do dhuine sam bith—cha bhuineadh, buileach... agus mar sin tha i air bhioran nuair a tha i a’ dol a dh’fhuireach còmhla ri Marilla is Mata Cuthbert aig Stuaghan Uaine. Ach tha iongnaidhean mòra a’ feitheamh orrasan!

  £23.99

  Add to basket
 • Artair sa Chaisteal

  Mòrag Anna NicNèill

  Nobhail èibhinn airson clann aois 5-8.

  £6.50

  Sale! Barrachd fiosrachaidh
 • Balach nam Paidseamas Shriopach

  John Boyne

  Sgeulachd mu dà bhalach, cogadh agus feansa.

  £8.99

  Add to basket
 • Banais na Bliadhna

  Maureen NicLeòid

  Banais eile, prèasantan a bharrachd, agus cosgais mhòr nan lùib. Tha Anna seachd sgìth dheth.

  £7.99

  Add to basket
 • Cleasan a’ Bhaile Mhòir

  Catrìona Lexy Chaimbeul

  Tha Jessie dìreach air ghluasad gu Lunnainn, far a bheil i airson a bhi ni cleasaiche ainmeil. Ach chan eil cùisean cho furasta 's a bha i an dùil.

  £7.99

  Add to basket
 • Cuach a’ Charthannais

  Chrisella Ross

  Nuair a nochd cothrom san sgoil, bha Ceit is Anna, cuide ri càch, eudmhor gus airgead a thogail do charthannas. Ach an dùil dè thachair do chrogan Anna agus cò bu choireach ris?

  £4.95

  Add to basket
 • Dotairean Dòrainneach

  Haydn Middleton

  Leabhar beag dathte tarraingeach loma-làn de dh’ fhiosrachadh mu leigheasachd tro na linntean.

  £3.25

  Add to basket
 • Droch Shaoghal BJ

  C. M. NicIlinnein

  Tha mi bodhar. Dh'fhàg m' athair mi. `S toil leam PS2. Sin saoghal BJ. Ach chan fhaigh e mionaid fois airson cluich air a' PhS2 nuair a tha Shen mun cuairt!

  £3.50

  Add to basket

A' sealltainn 1–12 de 20 toraidhean