Ficsean air Eadar-theangachadh

Toraidhean 7 rud(an) an seo

 • Tuathanas nan Creutairean

  George Orwell

  Tionndadh eireachdail de 'Animal Farm' bho Aonghas Pàdraig Caimbeul: a’ chiad leabhar le Orwell a chaidh eadar-theangachadh dhan Ghàidhlig.

  £6.99

  Sale! Add to basket
 • Un passe-temps pour l’ete

  Martainn Mac an t-Saoir

  Tionndadh Frangais de Ath-aithne le Màrtainn Mac an t-Saoir.

  £20.00

  Add to basket
 • Taghadh de Sgeulachdan Inspeactair Rebus

  Ian Rankin

  Taghadh de Sgeulachdan Iain Rankin air a chur dhan Ghàidhlig le Tormod MacGill-Eain.

  £9.95

  Add to basket
 • Caogad san Fhàsach

  Dòmhnall Iain MacÌomhair

  Cogadh, daoine (ann an caochladh shuidheachaidhean), eachdraidh, poilitigs, dreuchdan, dualchas - sin feadhainn de na cuspairean air a bheil na sgeulachdan seo stèidhichte.

  £9.99

  Add to basket
 • Malairt Scéil

  M. MacIntyre & D. Gillies

  Eadar-theangachaidhean dhan Ghaeilge de sgeulachdan goirid le Màrtainn Mac an t-Saoir agus Donnchadh MacGillÌosa.

  £11.00

  Add to basket
 • Buile Shuibhne

  Uilleam Nèill

  'S e seann sgeulachd a chuireadh ri chèile san 12mh linn a tha am Buile Shuibhne, ach tha eachdraidh Shuibhne nas sine na an linne sin.

  £1.50

  Add to basket
 • Leth-cheud Bliadhna

  Ruairidh MacDhòmhnaill

  Anns a' chruinneachadh seo tha measgachadh de dh'eadar-theangachaidhean agus dàin a sgrìobh am bàrd fhèin, is iad air iomadh cuspair.

  £1.50

  Add to basket

Toraidhean 7 rud(an) an seo