Fantasachd & Ficsean Saidheansail

Toraidhean 6 rud(an) an seo

 • An Taistealach

  Iain Fionnlagh MacLeòid

  An tè mu dheireadh às an t-saoghal aice, tha an Taistealach a’ lorg planaid fhreagarrach eile. Ach tha cunnart a’ feitheamh orra air a dachaigh ùr.

  £7.99

  Add to basket
 • Cailèideascop

  Daibhidh Eyre

  Sgeulachd a tha a’ tòiseachadh am measg ath-bheothachadh na Gàidhlig san Eilean Sgitheanach, agus a’ crìochnachadh anns na speuran. Turas thar-labhairt.

  £7.99

  Add to basket
 • A’ Choille Fhiadhaich

  Coinneach Lindsay

  Tha saoghal Anna a’ tuiteam às a cèile is a h-athair a’ dol às a rian. Mar chloich às an adhar, tha caraid mac-meanmach às a h-òige a’ cèilidh oirre a-rithist, ach chan e caraid a th’ ann tuilleadh..

  £7.99

  Add to basket
 • An Sgoil Dhubh

  Iain F. MacLeòid

  Air eilean beag iomallach tha duine òg, Sgàire, a’ tachairt air dithis strainnsear air a’ mhòintich; toiseach turais a tha ag atharrachadh a bheatha gu tur.

  £9.99

  Add to basket
 • Gormshuil an Rìgh

  Fionnlagh MacLeòid

  'S ann an doca-mhorghain Gormshuil an Rìgh a tharmaich an sgeulachd seo, 's à sin à baile àraich chaidh i air iteig.

  £8.99

  Add to basket
 • Tilleadh Dhachaigh

  Aonghas Pàdraig Caimbeul

  Tha taibhse air trèana eadar Obar Dheadhain ‘s Caol Loch Aillse. Ach cò e?

  £8.99

  Add to basket

Toraidhean 6 rud(an) an seo