Poileasaidh Dìomhaireachd

1. Ro-ràdh
1.1 Tha sinn dealasach a thaobh dìon prìobhaideachd ar luchd-tadhail agus luchd-ceannach na làraich-lìn againn; anns a’ phoileasaidh seo tha sinn a’ mìneachadh mar a làimhsicheas sinn an dàta pearsanta agad.
1.2 Le bhith a’ cleachdadh ar làrach-lìn agus ag aontachadh ris a’ phoileasaidh seo, tha thu a’ toirt cead dhuinn ar criomagan a chleachdadh a rèir teirmean a’ phoileasaidh seo.
1.3 Tha ar làrach-lìn a’ gabhail a-steach smachdan dìomhaireachd a bheir buaidh air mar a chleachdas sinn do dhàta pearsanta. Le bhith a’ cleachdadh nan smachdan dìomhaireachd, faodaidh tu innse a bheil thu airson conaltradh margaideachd dìreach fhaighinn agus crìoch a chur air foillseachadh an fhiosrachaidh agad. Faodaidh tu faighinn chun na smachdan dìomhaireachd taobh a-staigh roinn cunntas luchd-cleachdaidh ar làrach-lìn.

2. Mar a bhios sinn a’ cleachdadh an “dàta pearsanta” agad

2.1 Ann an Earrann 2 seo, tha sinn air a ràdh:
(a) na seòrsachan coitcheann de dhàta pearsanta a dh’fhaodas sinn a dheasachadh;
(b) a thaobh dàta pearsanta nach d’ fhuair sinn dìreach bhuaibh, an stòras agus roinnean sònraichte den dàta sin;
(c) na h-adhbharan airson am faod sinn dàta pearsanta a làimhseachadh; agus
(d) bunaitean laghail a’ phròiseis.
2.2 Faodaidh sinn dàta a dheasachadh mu do chleachdadh air an làrach-lìn agus na seirbheisean againn (“dàta cleachdaidh”). Dh’fhaodadh gum bi an seòladh IP agad, àite cruinn-eòlais, seòrsa brabhsair agus tionndadh, an siostam obrachaidh, an t-iomradh air a thoirt seachad, an turas tadhail, seallaidhean air duilleagan agus slighean seòlaidh làrach-lìn, a bharrachd air fiosrachadh mu àm, tricead agus pàtran do sheirbheis. Is e stòr an dàta cleachdaidh an siostam rianachd anailis againn. Faodar an dàta cleachdaidh seo a phrosadh airson adhbharan anailis a dhèanamh air cleachdadh na làraich-lìn agus na seirbheisean. Is e bunait laghail a’ phròiseis seo na ùidhean dligheach againn, is e sin sgrùdadh agus leasachadh ar làrach-lìn agus ar seirbheisean.
2.3 Faodaidh sinn dàta cunntais (“dàta cunntais”) a phròiseasachadh. Faodaidh dàta a’ chunntais a bhith a’ gabhail a-steach an t-ainm, seòladh puist-d, àireamh fòn, àireamh facs, roghainn tagradh cuairt-litir agus seòladh puist. Faodar dàta cunntais a bhith air a phrosadh airson adhbharan a bhith ag obair air an làrach-lìn againn, a’ toirt seachad ar seirbheisean, a’ dèanamh cinnteach à tèarainteachd ar làrach-lìn agus ar seirbheisean, a’ cumail suas stòran-dàta agus conaltradh riut. Is e bun-stèidh laghail a’ phròiseis seo na h-ùidhean dligheach againn, is e sin rianachd ceart ar làrach-lìn agus gnìomhachas agus / no coileanadh cùmhnant eadar thu fhèin agus sinn fhèin agus / no ceumannan a ghabhail, ma thèid iarraidh ort, a dhol a-steach do leithid de chùmhnant.
2.4 Faodaidh sinn fiosrachadh a phròiseasas sibh a phostadh airson fhoillseachadh air an làrach-lìn againn no tro na seirbheisean againn (“dàta foillseachaidh”). Faodar dàta an fhoillseachaidh a ghiullachd airson a bhith a’ toirt comas dhuinn foillseachadh agus rianachd a dhèanamh air an làrach-lìn agus na seirbheisean againn. Is e bun-stèidh laghail a’ phròiseis seo na h-ùidhean dligheach againn, is e sin rianachd ceart ar làrach-lìn agus gnìomhachas agus / no coileanadh cùmhnant eadar thu fhèin agus sinn fhèin agus / no ceumannan a ghabhail, ma thèid iarraidh ort, a dhol a-steach do leithid de chùmhnant.
2.5 Faodaidh sinn fiosrachadh a th’ ann an rannsachadh sam bith a chuireas tu a-steach thugainn mu bhathar agus / no seirbheisean (“dàta sgrùdaidh”). Faodar dàta an rannsachaidh a phrosadh airson adhbharan a thairgse, a mhargaidheachd agus a reic bathar iomchaidh agus / no seirbheisean dhut.
2.6 Faodaidh sinn fiosrachadh a tha a’ buntainn ri gnothaichean a dheasachadh, a’ gabhail a-steach ceannach bathair agus sheirbheisean, gun cuir thu a-steach còmhla rinn agus / no tron làrach-lìn againn (“dàta gnìomhachd”). Dh’fhaoidte gun toir an dàta gnothaich a-steach am fiosrachadh conaltraidh agad, tagh fiosrachadh pàighidh agus mion-fhiosrachadh a’ ghnothaich. Faodar dàta a’ phròiseis a bhith air a phròiseasadh airson a bhith a’ toirt seachad na bathair agus na seirbheisean a chaidh a cheannach agus a bhith a’ cumail chlàran ceart de na gnothaichean sin. Is e am bun-stèidh laghail airson a’ phròiseis seo coileanadh cùmhnant eadar thu fhèin agus sinn fhèin agus / no a’ gabhail ceumannan, nuair a tha thu ag iarraidh, a dhol a-steach do leithid de chùmhnant agus na h-ùidhean dligheach againn, is e sin ar ùidh ann an rianachd ceart ar làrach-lìn agus ar gnothachas.
2.7 Faodaidh sinn fiosrachadh a thairgsinn dhuinn a thoirt dhuinn airson adhbharan a bhith a’ toirt taic do bhrathan puist-d agus / no litrichean-naidheachd (“dàta fiosrachaidh”). Faodar dàta an fhiosrachaidh a phrosadh airson na fiosan agus / no na litrichean-naidheachd iomchaidh a chuir thugaibh. Is e am bun-stèidh laghail airson a’ phròiseis seo coileanadh cùmhnant eadar thu fhèin agus sinn fhèin agus / no ceumannan a ghabhail, nuair a tha thu ag iarraidh, a dhol a-steach do leithid de chùmhnant.
2.8 Faodaidh sinn a bhith a’ dèiligeadh ri fiosrachadh a tha a’ buntainn no a’ buntainn ri conaltradh sam bith a chuireas thu thugainn (“dàta conaltraidh”). Faodaidh dàta na litrichean a bhith a’ gabhail a-steach susbaint conaltraidh agus meata-dàta co-cheangailte ris a’ chonaltradh. Nì an làrach-lìn againn am meata-dàta a tha co-cheangailte ri conaltradh a nì sinn a’ cleachdadh foirmean-conaltraidh na làraich-lìn. Faodar dàta na litrichean a phrosadh airson adhbharan conaltradh riut agus cumail chlàran. Is e bunait laghail a’ phròiseis seo na ùidhean dligheach againn, is e sin rianachd ceart ar làrach-lìn agus gnothachas agus conaltradh le luchd-cleachdaidh.
2.9 Faodaidh sinn gin de na dàta pearsanta agad a chomharrachadh anns a’ phoileasaidh seo nuair a bhios feum air airson tagraidhean laghail a stèidheachadh, a dhreuchd no a dhìon, co-dhiù a tha ann an imeachdan cùirte no ann am modh rianachd no taobh a-muigh na cùirte. Is e bun-stèidh laghail a’ phròiseis seo na h-ùidhean dligheach againn, is e sin dìon agus dearbhadh ar còraichean laghail, ur còraichean laghail agus còraichean laghail dhaoine eile.
2.10 Faodaidh sinn gin de na dàta pearsanta agad a tha air a chomharrachadh anns a’ phoileasaidh seo a dhèanamh nuair a tha sin riatanach airson a bhith a’ faighinn no a’ cumail craoladh àrachais, a’ stiùireadh chunnartan, no a bhith a’ faighinn comhairle proifeasanta. Is e bunait laghail a’ phròiseis seo na ùidhean dligheach againn, is e sin dìon ceart ar gnìomhachas an aghaidh chunnartan.
2.11 A bharrachd air na h-adhbharan sònraichte a dh’fhaodadh sinn an dàta pearsanta agad a tha air a mhìneachadh san Earrainn 2 seo a phròiseas, faodaidh sinn cuideachd fiosrachadh sam bith den dàta pearsanta agad a phròiseas far a bheil sin riatanach airson a bhith a’ gèilleadh ri dleastanas laghail ris a bheil sinn fo ùmhlachd, no òrdaich gus na h-ùidhean deatamach agad no ùidhean deatamach neach nàdarra eile a dhìon.

3. A’ toirt seachad do dhàta pearsanta do dhaoine eile

3.1 Faodar gnothaichean ionmhasail a bhuineas ris an làrach-lìn againn agus seirbheisean a làimhseachadh leis na solaraichean seirbheisean pàighidh againn mar a th’ air an liostadh taobh a-staigh na duilleagan sgrùdaidh againn. Bidh sinn a’ roinn dàta gnìomhachd leis na solaraichean seirbheisean pàighidh againn a-mhàin chun na h-ìre a tha riatanach airson adhbharan a bhith a’ làimhseachadh na pàighidhean agad, a’ toirt air ais pàighidhean den leithid agus dèiligeadh ri gearanan agus ceistean a thaobh pàighidhean agus ais-phàighidhean mar sin. Gheibh thu fiosrachadh mu phoileasaidhean agus cleachdaidhean prìobhaideachd dhreuchdan seirbheisean pàighidh air na làraichean-lìn aca fhèin.
3.2 Dh’fhaoidte gun nochd sinn dàta an rannsachaidh agad gu aon no barrachd de na solaraichean treas bathair a tha air an taghadh air an làrach-lìn againn gus an urrainn dhaibh fios a chur thugaibh gus an urrainn dhaibh bathar iomchaidh a thairgsinn, a mhargaideachd agus a reic dhut seirbheisean. Bidh gach treas pàrtaidh mar seo a ‘riaghladh mar dàta a thaobh dàta an rannsachaidh a bheir sinn seachad; agus le bhith a’ cur fios thugaibh, bheir gach treas pàrtaidh sin lethbhreac dhuibh den phoileasaidh prìobhaideachd fhèin dhut, a bhios a’ riaghladh cleachdadh an treas phàrtaidh agad air an dàta pearsanta agad.
3.3 A thuilleadh air na foillseachaidhean sònraichte de dhàta pearsanta a tha air a mhìneachadh san Earrann 3 seo, faodaidh sinn fiosrachadh pearsanta a sgaoileadh far a bheil sin riatanach airson a bhith a’ gèilleadh ri dleastanas laghail ris a bheil sinn fo ùmhlachd, no gus na h-ùidhean bunaiteach agad a dhìon no ùidhean deatamach neach nàdarra eile. Faodaidh sinn cuideachd an dàta pearsanta agad fhoillseachadh nuair a tha an leithid de fhoillseachadh riatanach airson tagradh laghail a stèidheachadh, a chur an gnìomh no a dhìon, co-dhiù a tha ann an imeachdan cùirte no ann am modh rianachd no taobh a-muigh na cùirte.

4. Cànain
4.1 Bidh sinn a’ cleachdadh Gàidhlig na h-Albainn agus/neo Beurla gus freagairtean mu dheidhinn priobhaideachd a fhreagairt.

5. A’ gleidheadh agus a’ sguabadh às dàta pearsanta

5.1 Tha an Earrann 5 seo a’ mìneachadh ar poileasaidhean agus modhan gleidhidh dàta, a tha air an dealbhadh gus cuideachadh gus dèanamh cinnteach gu bheil sinn a’ gèilleadh ris na dleastanasan laghail againn a thaobh gleidheadh agus sguabadh às dàta pearsanta.
5.2 Cha tèid dàta pearsanta a bhios sinn a’ pròiseas airson adhbhar no adhbharan sam bith a chumail airson ùine nas fhaide na a tha riatanach airson an adhbhair no na h-adhbharan sin.
5.3 Cumaidh sinn suas an dàta pearsanta agad airson co-dhiù 30 latha an dèidh a sholarachadh.
5.4 Ann an cuid de chùisean chan eil e comasach dhuinn a bhith a’ sònrachadh ro làimh na h-amannan airson am bi an dàta pearsanta agad air a chumail. Ann an leithid de chùisean, dearbhaidh sinn an ùine gleidhidh a tha stèidhichte air an riatanas a th’ ann airson rianachd ceart ar làrach-lìn agus gnothachas agus / no coileanadh cùmhnant eadar thu fhèin agus sinn fhèin agus / no ceumannan a ghabhail, ma thèid iarraidh ort, a dhol a-steach mar sin cùmhnant.
5.5 A dh’aindeoin solarachaidhean eile an Earrainn 5 seo, faodaidh sinn an dàta pearsanta agad a ghleidheadh far a bheil sin riatanach airson a bhith a’ gèilleadh do dhleastanas laghail ris a bheil sinn fo ùmhlachd, no gus na h-ùidhean bunaiteach agad no ùidhean deatamach neach nàdarra eile a dhìon.

6. Atharrachaidhean
6.1 Faodaidh sinn am poileasaidh seo ùrachadh bho àm gu àm le bhith a’ foillseachadh dreach ùr air an làrach-lìn againn.
6.2 Bu chòir dhut sùil a thoirt air an duilleag seo uaireannan gus dèanamh cinnteach gu bheil thu toilichte le atharrachaidhean sam bith air a’ phoileasaidh seo.
6.3 Dh’fhaoidte gun cuir sinn fios thugaibh mu atharrachaidhean sa phoileasaidh seo air post-dealain no dòighean conaltraidh eile.

7. Do chòraichean
7.1 Anns an Earrann 7 seo, tha sinn air geàrr-chunntas a dhèanamh air na còraichean a tha agad fo lagh dìon dàta. Tha cuid de na còirichean iom-fhillte, agus chan eil a h-uile fiosrachadh air a ghabhail a-steach sna geàrr-chunntasan againn. Mar sin, bu chòir dhut na laghan agus an stiùireadh iomchaidh a leughadh bho na h-ùghdarrasan riaghlaidh airson mìneachadh iomlan air na còraichean sin.
7.2 Is iad na prìomh chòraichean agad fo lagh dìon dàta:
(a) a’ chòir faighinn a-steach;
(b) a’ chòir ceartachadh;
(c) a’ chòir sgrìobadh;
(d) a’ chòir a bhith a’ cuingealachadh giollachd;
(e) a’ chòir a bhith ag amas air a bhith a’ giullachd;
(f) a’ chòir air so-ruigsinneachd dàta;
(g) a’ chòir gearan a dhèanamh gu ùghdarras stiùiridh; agus
(h) a’ chòir cead a tharraing air ais.
7.3 Tha a’ chòir agaibh dearbhadh a bheil sinn a’ pròiseasadh an dàta pearsanta agad no nach eil, agus far a bheil sinn a’ dèanamh, ruigsinneachd air an dàta pearsanta, còmhla ri beagan fiosrachaidh a bharrachd. Tha am fiosrachadh a bharrachd sin a’ toirt a-steach mion-fhiosrachadh mu adhbharan a’ ghiollachd, na roinnean de dhàta pearsanta a tha an sàs agus na gheibh an dàta pearsanta. A’ toirt seachad buaidh air còraichean agus saorsa dhaoine eile, bheir sinn leth-bhreac dhuibh den dàta pearsanta agad. Thèid a’ chiad lethbhreac a thoirt seachad an-asgaidh, ach dh’fhaoidte gum bi cìs reusanta air lethbhreacan a bharrachd. Faodaidh tu lethbhreac den dàta pearsanta a th’ againn le bhith a’ cur fios thugainn iarraidh. Thoir fa-near gur dòcha gum bi sinn a’ toirt seachad lethbhric de chomharrachadh dligheach.
7.4 Tha a’ chòir agad gun tèid dàta pearsanta mearachdach sam bith mu dheidhinn ceartachadh agus, a’ gabhail a-steach adhbharan a’ phròiseas, fiosrachadh pearsanta iomlan iomlan mu do chrìochnachadh.
7.5 Ann an cuid de shuidheachaidhean tha a’ chòir agad gun tèid do dhàta pearsanta a thoirt às aonais dàil mì-chothromach. Tha na suidheachaidhean sin a’ gabhail a-steach: chan eil an dàta pearsanta riatanach tuilleadh a thaobh nan adhbharan airson an deach an cruinneachadh no air an làimhseachadh air dhòigh eile; tha thu a’ tarraing cead a-mach gu pròiseas stèidhichte air cead; bidh thu a’ cur an aghaidh a’ ghiollachd fo riaghailtean sònraichte de lagh dìon dàta iomchaidh; tha an giollachd airson adhbharan margaideachd dìreach; agus chaidh an dàta pearsanta a làimhseachadh gu mì-laghail. Ach, tha casg air a’ chòir còir sgrìobadh. Am measg nan dùintean coitcheann tha àite far a bheil e riatanach a bhith ag obair: airson a bhith a’ cleachdadh còir saorsa faireachdainn agus fiosrachadh; airson gèilleadh ri dleastanas laghail; no airson a bhith a’ stèidheachadh, ag eacarsaich no a’ dìon thagraidhean laghail.
7.6 Ann an cuid de shuidheachaidhean tha a’ chòir agaibh gun cuir thu bacadh air giollachd an dàta pearsanta agad. Is iad na suidheachaidhean sin: tha thu a’ cur an aghaidh cruinneas an dàta pearsanta; tha giollachd mì-laghail ach tha thu an aghaidh toirt a-steach; chan eil feum againn air an dàta pearsanta a-mhàin airson adhbharan ar pròiseas, ach feumaidh tu dàta pearsanta airson stèidheachadh, eacarsaich no dìon dhlighean laghail; agus tha thu air gearan a dhèanamh air a bhith a’ làimhseachadh, fhad ‘s a tha dearbhadh a’ ghearain sin. Far a bheil pròiseas air a chuingealachadh air a’ bhunait seo, faodaidh sinn cumail oirnn a’ stòradh an dàta pearsanta agad. Ge-tà, cha bhith sinn a’ pròiseas ach a-mhàin: le do thoil; airson a bhith a’ stèidheachadh, ag eacarsaich no a’ dìon thagraidhean laghail; airson dìon chòraichean neach nàdarra no lagha eile; no airson adhbharan a tha cudromach don phoball.
7.7 Tha a’ chòir agaibh a bhith a’ cur an aghaidh a bhith a’ giullachd an dàta phearsanta agad air adhbharan co-cheangailte ris an t-suidheachadh agad fhèin, ach a-mhàin chun na h-ìre gu bheil bunait laghail a’ phròiseas gu bheil an obair riatanach airson: coileanadh gnìomh ùidh a’ phobaill no ann an cleachdadh ùghdarras oifigeil sam bith a chaidh a chosg oirnn; no adhbharan nan ùidhean dligheach a tha sinn a’ leantainn no le treas-phàrtaidh. Ma nì thu gearan mar sin, leigidh sinn crìoch air an fhiosrachadh phearsanta mur urrainn dhuinn feartan dligheach a thaisbeanadh airson a’ phròiseas a tha a’ cur an cèill do chuid ùidhean, còirichean agus saorsa, no a’ phròiseas airson tagradh laghail a stèidheachadh, a chur an gnìomh no a dhìon.
7.8 Tha a’ chòir agad a bhith a’ cur an aghaidh a bhith a’ giullachd an dàta pearsanta agad airson adhbharan margaideachd dìreach (a’ toirt a-steach pròifil airson adhbharan margaideachd dìreach). Ma nì thu gearan mar sin, cuiridh sinn crìoch air a’ phròiseas pearsanta agad airson an adhbhair seo.
7.9 Tha a’ chòir agad a bhith a’ cur an aghaidh a bhith a’ giullachd an dàta pearsanta agad airson adhbharan rannsachaidh saidheansail no eachdraidheil no adhbharan staitistigeil air adhbharan co-cheangailte ris an t-suidheachadh shònraichte agad, mura h-eil an giollachd riatanach airson obair a choileanadh air adhbharan airson ùidh a’ phobaill.
7.10 Chun na h-ìre gu bheil am bunait laghail airson a bhith a’ giullachd an dàta phearsanta agad:
(a) cead; no
(b) gu bheil an giollachd riatanach airson coileanadh cùmhnant ris a bheil thu nad phàrtaidh no gus ceumannan a ghabhail aig an iarrtas agad mus tèid thu a-steach gu cùmhnant, agus tha an leithid de phròiseas air a dhèanamh le meadhanan fèin-ghluasadach, tha a’ chòir agad gun tèid do dhàta pearsanta fhaighinn bhuainn ann an cruth structarail, a tha gu tric air a chleachdadh agus air a leughadh le inneal. Ach, chan eil an ceart seo a’ buntainn far an toireadh e droch bhuaidh air còraichean agus saorsa dhaoine eile.
7.11 Ma tha thu den bheachd gu bheil ar pròiseasadh de dh’fhiosrachadh pearsanta a’ briseadh laghan dìon dàta, tha còir laghail agad gearan a chur a-steach le ùghdarras stiùiridh a tha an urra ri dìon dàta.
7.12 Gus an ìre gu bheil am bunait laghail airson a bhith a’ giullachd an fhiosrachaidh phearsanta agad aonta, tha a’ chòir agad an cead sin a tharraing air ais aig àm sam bith. Cha toir an tar-tharraing buaidh air dligheachd a’ phròiseis mus tig an tarraing às.
7.13 Faodaidh tu gin de na còraichean agad a chleachdadh a thaobh an dàta pearsanta agad le brath sgrìobhte thugainn, a bharrachd air na dòighean eile air an sònrachadh san Earrann 7 seo.

8. Làraich-lìn treas pàrtaidh
8.1 Tha an làrach-lìn againn a’ toirt a-steach ceanglaichean gu, agus mion-fhiosrachadh mu làraichean-lìn treas-phàrtaidh.
8.2 Chan eil smachd againn air, agus chan eil uallach orra, poileasaidhean dìomhaireachd agus cleachdaidhean treas-phàrtaidhean.

9. Dàta pearsanta de chloinn
9.1 Tha an làrach-lìn agus na seirbheisean againn air an cuimseachadh air daoine a tha nas sine na 16.
9.2 Ma tha adhbhar againn a bhith a’ creidsinn gu bheil sinn a’ cumail dàta pearsanta neach fo aois sin sna stòran-dàta againn, sguabaidh sinn às an dàta pearsanta sin.

10. Ùrachadh fiosrachaidh

10.1 Thoir fios thugainn ma dh’fheumar am fiosrachadh pearsanta a th’ againn mu dheidhinn a cheartachadh no ùrachadh.

11. Mu chriomagan
11.1 ‘S e faidhle anns a bheil aithnichear (sreath de litrichean is àireamhan) a th’ ann am brios a tha air a chuir le frithealaiche lìn gu brabhsair lìn agus air a stòradh leis a’ bhrabhsair. Thèid an t-aithnichear a chur air ais chun an fhrithealaiche gach turas a dh’iarras am brabhsair duilleag bhon fhrithealaiche.
11.2 Faodaidh criomagan a bhith an dàrna cuid criomagan “leantainneach” no “seisean”: thèid criomag leantainneach a stòradh le brabhsair lìn agus cumaidh e dìomhair gus an tèid crìoch a chur air a’ cheann-latha crìochnachaidh aca, mura tèid an cleachdaiche a thoirt às mus tig e gu ceann; bidh criomag seisean, air an làimh eile, a’ tighinn gu crìch aig deireadh seisean an neach-cleachdaidh, nuair a bhios am brabhsair lìn dùinte.
11.3 Mar as àbhaist chan eil criomagan a’ gabhail a-steach fiosrachadh sam bith a tha aithnichte gu pearsanta air neach-cleachdaidh, ach dh’fhaoidte gum bi fiosrachadh pearsanta a stàlaicheas sinn mun deidhinn ceangailte ris an fhiosrachadh a tha air a stòradh agus air fhaighinn bho chriomagan.

12. Criomagan a bhios sinn a’ cleachdadh
12.1 Bidh sinn a’ cleachdadh chriomagan airson nan adhbharan a leanas:
(a) dearbhadh – bidh sinn a’ cleachdadh chriomagan gus do chomharrachadh nuair a bhios tu a’ tadhal air an làrach-lìn againn agus fhad ‘s a tha thu a’ seòladh air an làrach-lìn againn.
(b) inbhe – bidh sinn a’ cleachdadh chriomagan gus ar cuideachadh gus dearbhadh a bheil thu air logadh a-steach don làrach-lìn againn.
(c) cairt-bhùithtean – bidh sinn a’ cleachdadh chriomagan gus staid do chairt-reic a chumail fhad ‘s a tha thu a’ seòladh air an làrach-lìn againn.
(d) pearsanachadh – bidh sinn a’ cleachdadh chriomagan gus fiosrachadh a stòradh mu na roghainnean agad agus ar làrach-lìn a phearsanachadh dhut.
(e) tèarainteachd – bidh sinn a’ cleachdadh chriomagan mar eileamaid de na ceumannan tèarainteachd a chleachdar gus cunntasan luchd-cleachdaidh a dhìon, a’ gabhail a-steach a bhith a’ cur casg air teisteanas logadh a-steach, agus gus an làrach-lìn againn agus seirbheisean a dhìon san fharsaingeachd.
(f) sanasachd – bidh sinn a’ cleachdadh chriomagan gus ar cuideachadh gus sanasachd a thaisbeanadh a bhios freagarrach dhut.
(g) anailis – bidh sinn a’ cleachdadh chriomagan gus ar cuideachadh gus sgrùdadh a dhèanamh air cleachdadh agus coileanadh ar làrach-lìn agus ar seirbheisean.
(h) cead chriomaig – bidh sinn a’ cleachdadh chriomagan gus na roghainnean agad a stòradh a thaobh cleachdadh chriomagan san fharsaingeachd.

13. Criomagan air an cleachdadh le ar solaraichean seirbheis
13.1 Bidh ar solaraichean seirbheis a’ cleachdadh chriomagan agus faodar na criomagan sin a stòradh air do choimpiutair nuair a thadhal tu air an làrach-lìn againn.
13.2 Bidh sinn a’ cleachdadh Google Analytics gus sgrùdadh ar làrach-lìn a sgrùdadh. Bidh Google Analytics a’ cruinneachadh fiosrachadh mu chleachdadh làrach-lìn le criomagan. Tha am fiosrachadh a chaidh a chruinneachadh a tha co-cheangailte ris an làrach-lìn againn air a chleachdadh gus aithisgean a chruthachadh a thaobh cleachdadh na làraich-lìn againn. Tha poileasaidh dìomhaireachd Google ri fhaighinn aig: https://www.google.com/policies/privacy/.


14. A’ riaghladh chriomagan

14.1 Tha a’ mhòr-chuid de bhrabhsairean a’ toirt cead dhut diùltadh gabhail ri criomagan agus criomagan a sguabadh às. Bidh na modhan sin airson atharrachadh eadar brabhsair gu brabhsair, agus bho tionndadh gu tionndadh.
14.2 Bheir casg a h-uile criomaig droch bhuaidh air cleachdadhachd iomadh làrach-lìn.
14.3 Ma chuireas tu bacadh air criomagan, cha bhith e comasach dhut na feartan uile a chleachdadh air an làrach-lìn againn.

15. Roghainnean chriomagan

15.1 Faodaidh tu do roghainnean a riaghladh a thaobh cleachdadh chriomagan air an làrach-lìn againn le bhith a’ leantainn nan ceumannan ann an earrann 14 as freagarraiche don bhlog agad agad.
15.2 Thoir fa-near ma chuireas tu bacadh air criomagan, is dòcha nach urrainn dhut na feartan uile a chleachdadh air an làrach-lìn againn. Dh’fhaoidte gum bi seo cuideachd “a’ bristeadh” eileamaidean àraidh den làrach-lìn againn agus gan bacadh bho bhith ag obrachadh gu ceart dhut fhèin a-mhàin.

16. Ar mion-fhiosrachadh

16.1 Tha an làrach-lìn seo fo shealbh agus air obrachadh le Comhairle nan Leabhraichean.
16.2 Tha am prìomh àite gnìomhachais aig 32 Sràid Achadh a’ Mhansa, Glaschu, An Rìoghachd Aonaichte, G11 5QP
16.3 Faodaidh tu fios a chur thugainn:
(a) tron phost, chun an t-seòlaidh puist a chaidh a thoirt seachad gu h-àrd;
(b) a’ cleachdadh an fhoirm-conaltraidh air an làrach-lìn againn;
(c) air a’ fòn, air an àireamh-conaltraidh a thèid fhoillseachadh air an làrach-lìn againn bho àm gu àm; no
(d) le post-dealain, a’ cleachdadh a’ phuist-d a chaidh fhoillseachadh air an làrach-lìn againn bho àm gu àm.