Na Naidheachdan As Ùire

Do Dhòmhnall Camshron Nach Maireann – dàn le Rody Gorman

Air fhoillseachadh: 19 Sultain 2023

Dòmhnall Camshron, 1953–2023 DO DHÒMHNALL CAMSHRON NACH MAIREANN Chì mi bhuam thall Mo laochan fo bh…

Barrachd fiosrachaidh

Na Duaisean Litreachais 2023: Luchd-buannachaidh

Air fhoillseachadh: 15 Sultain 2023

Chaidh buannaichean nan Duaisean Litreachais 2023 ainmeachadh aig cuirm ann an Cottiers Theatre, Gla…

Barrachd fiosrachaidh

Na Duaisean Litreachais 2023: Geàrr-liostaichean

Air fhoillseachadh: 22 Lùnastal 2023

Tha Comhairle nan Leabhraichean air na geàrr-liostaichean ainmeachadh airson Nan Duaisean Litreachai…

Barrachd fiosrachaidh

Litir Gu Glaschu 2023

Air fhoillseachadh: 24 Iuchar 2023

A bheil togalach ann an Glaschu a tha cudromach dhut? Àrd-eaglais no aitreabh mòr, bùth annasach no…

Barrachd fiosrachaidh

Playwrights’ Studio: Buidheann Sgrìobhadairean Gàidhlig

Air fhoillseachadh: 6 Iuchar 2023

Playwrights’ Studio, Scotland. Photo by Ingrid Mur Ceann-latha: Dihaoine 8 Sultain, 1f  A bheil thu…

Barrachd fiosrachaidh

Duaisean nan Sgrìobhadairean Ùra 2024 – Cuir a-steach

Air fhoillseachadh: 30 Cèitean 2023

Tha Duaisean nan Sgrìobhadairean Ùra Gàidhlig 2024 a-nis fosgailte do thagraidhean, prògram bliadhna…

Barrachd fiosrachaidh