Clàrsach an Doire

Niall MacLeòid

£3.00

The poems and stories in this book were first written in 1883 – the fact that this is the sixth edition demonstrates its continued popularity and importance in the Gaelic literary tradition.

ISBN: 9780901771483 Category:

ISBN: 9780901771483

Publisher: Gairm Publications

Publication date: 04 March 1999

In stock

Description

Gairm, 1975. 274 pages, hardback.

Dàin, Òrain agus Sgeulachdan.

B' e mo ghuidhe 's mo dhùrachd gum biodh Cainnt ar Sinnsear agus Cliù nan Gàidheal cho seasmhach buan ri beanntan ar dùthcha; agus gum biodh ar dùthaich anns na linntean a tha ri teachd mar a bha i anns na làithean a dh'fhalbh na “Tìr nam Beann, nan Gleann 's nan Gaisgeach”.

The poems and stories in this book were first written in 1883 – the fact that this is the sixth edition demonstrates its continued popularity and importance in the Gaelic literary tradition.

Reviews

There are no reviews yet.

Show only reviews in English (0)

Be the first to review “Clàrsach an Doire”

Your email address will not be published. Required fields are marked *