Hebridean Folksongs 2

£25.00

Birlinn, 2018. 367 duilleag.

Òrain Luaidh à Barraigh, Uibhist a Deas, Èirisgeigh agus Beinn na Fadhla.

Air a dheasachadh agus eadar-theangachadh le Iain Latharna Caimbeul
Ceòl air a chur ann an sgrìobhadh le Francis Collinson

Anns na trì leabhraichean de Hebridean Folksongs, a tha air am foillseachadh airson a' chiad uair on a nochd iad an toiseach (1967, 1977, 1981), tha 135 òrain luaidh.

Tha Leabhar 1 stèidhichte air òrain luaidh a chaidh a chruinneachadh le Dòmhnall MacCarmaig ann an Uibhist a Deas ann an 1893. 'S ann air clàraidhean a rinn Iain Latharna Caimbeul ann am Barraigh, Uibhist a Deas, Èirisgeigh agus Beinn na Fadhla eadar 1938 agus 1965 a tha Leabhraichean 2 is 3 stèidhichte.

Bidh ùidh aig seinneadairean tràidiseanta, sgoiltean agus oilthighean, agus iadsan aig a bheil ùidh ann an cultar agus eachdraidh sòisealta ceann Iar-thuath na h-Alba.

ISBN: 2582 Seòrsa:

ISBN: 9781910900024

Foillsichear: Birlinn

Ceann-latha foillseachaidh: 23 Dàmhair 2018

Ri fhaighinn

Fiosrachadh

Birlinn, 2018. 367 duilleag.

Òrain Luaidh à Barraigh, Uibhist a Deas, Èirisgeigh agus Beinn na Fadhla.

Air a dheasachadh agus eadar-theangachadh le Iain Latharna Caimbeul
Ceòl air a chur ann an sgrìobhadh le Francis Collinson

Anns na trì leabhraichean de Hebridean Folksongs, a tha air am foillseachadh airson a’ chiad uair on a nochd iad an toiseach (1967, 1977, 1981), tha 135 òrain luaidh.

Tha Leabhar 1 stèidhichte air òrain luaidh a chaidh a chruinneachadh le Dòmhnall MacCarmaig ann an Uibhist a Deas ann an 1893. ‘S ann air clàraidhean a rinn Iain Latharna Caimbeul ann am Barraigh, Uibhist a Deas, Èirisgeigh agus Beinn na Fadhla eadar 1938 agus 1965 a tha Leabhraichean 2 is 3 stèidhichte.

Bidh ùidh aig seinneadairean tràidiseanta, sgoiltean agus oilthighean, agus iadsan aig a bheil ùidh ann an cultar agus eachdraidh sòisealta ceann Iar-thuath na h-Alba.

Leirmheasan

Chan eil leirmheasan ann fhathast.

Show only reviews in Gàidhlig ()

Be the first to review “Hebridean Folksongs 2”

Your email address will not be published. Required fields are marked *