Sorley MacLean

Pàdraig MacAoidh (Deasaiche)

£12.99

AHRC Centre for Irish & Scottish Studies, University of Aberdeen, 2010. 175 duilleag.

B’ e Somhairle MacGill-Eain (1911-1996) am bàrd Gàidhlig a bu chliùitiche san 20mh linn. Fear de na sgrìobhadairean a bu chudromaiche ann an ath-bheòthachadh litreachas na h-Alba, choisinn e cliù mòr mar thoradh air na dàin gaoil aige, na dàin a sgrìobh e san Arm ann an Afraga rè an Dàrna Cogaidh, na dàin mu àite agus eachdraidh, agus an dàn fhada phoilitigeach, ‘An Cuilithionn’. Bithear a’ meas a’ chruinneachaidh, Dàin do Eimhir agus Dàin Eile, a nochd ann an 1943, mar an leabhar a bu chudromaiche a chaidh fhoilleachadh sa Ghàidhlig san linn mu dheireadh.

’S e a th’ anns an leabhar seo, ach a’ chiad sealladh le aon ùghdar a-mhàin sa Bheurla air saothair MhicGill-Eain. Tha e a’ cur bàrdachd MhicGill-Eain ann an co-theacsaichean bàrdail, poilitigeach is eachdraidheil agus tha e a’ toirt sùil gheur air na càirdeasan eadar a bhàrdachd agus traidiseanan Gàidhealach, litreachasan ann an cànanan eile agus gluasadan co-aimsireil ann am poilitigs is feallsanachd. Ann a bhith a’ cnuasachadh air saothair MhicGill-Eain air fad - agus ann a bhith a’ toirt sùil gheur air dàin fa leth, a bharrachd air dàin a tha co-cheangailte ri dàin eile - tha an leabhar seo a’ togail cheistean mu eadar-theangachadh agus sealbh cultarach ann an Alba an latha an-diugh, agus a’ nochdadh ciamar is carson a bhios saothair MhicGill-Eain ag ath-fhuaimneachadh fhathast.

ISBN: 1591 Seòrsa:

ISBN: 9781906108113

Foillsichear: AHRC Centre

Ceann-latha foillseachaidh: 10 Dùbhlachd 2010

Chan eil gin air fhàgail againn.

Fiosrachadh

AHRC Centre for Irish & Scottish Studies, University of Aberdeen, 2010. 175 duilleag.

B’ e Somhairle MacGill-Eain (1911-1996) am bàrd Gàidhlig a bu chliùitiche san 20mh linn. Fear de na sgrìobhadairean a bu chudromaiche ann an ath-bheòthachadh litreachas na h-Alba, choisinn e cliù mòr mar thoradh air na dàin gaoil aige, na dàin a sgrìobh e san Arm ann an Afraga rè an Dàrna Cogaidh, na dàin mu àite agus eachdraidh, agus an dàn fhada phoilitigeach, ‘An Cuilithionn’. Bithear a’ meas a’ chruinneachaidh, Dàin do Eimhir agus Dàin Eile, a nochd ann an 1943, mar an leabhar a bu chudromaiche a chaidh fhoilleachadh sa Ghàidhlig san linn mu dheireadh.

’S e a th’ anns an leabhar seo, ach a’ chiad sealladh le aon ùghdar a-mhàin sa Bheurla air saothair MhicGill-Eain. Tha e a’ cur bàrdachd MhicGill-Eain ann an co-theacsaichean bàrdail, poilitigeach is eachdraidheil agus tha e a’ toirt sùil gheur air na càirdeasan eadar a bhàrdachd agus traidiseanan Gàidhealach, litreachasan ann an cànanan eile agus gluasadan co-aimsireil ann am poilitigs is feallsanachd. Ann a bhith a’ cnuasachadh air saothair MhicGill-Eain air fad – agus ann a bhith a’ toirt sùil gheur air dàin fa leth, a bharrachd air dàin a tha co-cheangailte ri dàin eile – tha an leabhar seo a’ togail cheistean mu eadar-theangachadh agus sealbh cultarach ann an Alba an latha an-diugh, agus a’ nochdadh ciamar is carson a bhios saothair MhicGill-Eain ag ath-fhuaimneachadh fhathast.

Leirmheasan

Chan eil leirmheasan ann fhathast.

Show only reviews in Gàidhlig ()

Be the first to review “Sorley MacLean”

Your email address will not be published. Required fields are marked *