Steall à Iomadh Lòn

Seonaidh A. Mac a' Phearsain

£9.99

CLÀR, 2011. 393 duilleag. Còmhdach Bog.

Chuir Seonaidh Ailig Mac a’ Phearsain seachad làithean òige anns na Hearadh agus an Uibhist a Tuath. An dèidh sin thòisich e, mar a chanas e fhèin, a’ siubhal nan seachd sitigean.

Nuair a cheumnaich e ann an Oilthigh Dhùn Èideann agus Colaiste Chnoc Iòrdan thill e a dh’Uibhist a theagasg sgoile. Às a sin chaidh e gu Roinn na Gàidhlig anns a’ BhBC. O chionn dà fhichead bliadhna chaidh e air imrich a Chanada agus thug an obair a bha aige an sin, mar chonaltraiche corporra, air an fhalbhan e gu caochladh dhùthchannan.

An dèidh còig bliadhna fichead anns a’ ghnìomhachas niùclasach thill e a dh’Alba a dh’obair do Sheirbheis nam Meadhanan Gàidhlig. Nuair a leig e dheth an dreuchd sin dhragh a bhean air taod e air ais a Cheap Breatann. Chan e gu robh e ’g iarraidh mòran coiteachaidh oir bha e meas an eilein sin mar An Innis Àigh anns an robh e son tuilleadh ùine a chaitheamh. Tha e fuireach air bruaich Abhainn Mira, far an do thuinich iomadh Uibhisteach eile.

Anns an leabhar seo tha e toirt iomraidh air eachdraidh a bheatha ach cuideachd air an dualchas, an eachdraidh agus an àrainneachd a chuir cruth air a smuaintean agus a ghiùlan.

ISBN: 1706 Seòrsa:

ISBN: 9781900901659

Foillsichear: CLÀR

Ceann-latha foillseachaidh: 16 Lùnastal 2011

Ri fhaighinn

Fiosrachadh

CLÀR, 2011. 393 duilleag. Còmhdach Bog.

Chuir Seonaidh Ailig Mac a’ Phearsain seachad làithean òige anns na Hearadh agus an Uibhist a Tuath. An dèidh sin thòisich e, mar a chanas e fhèin, a’ siubhal nan seachd sitigean.

Nuair a cheumnaich e ann an Oilthigh Dhùn Èideann agus Colaiste Chnoc Iòrdan thill e a dh’Uibhist a theagasg sgoile. Às a sin chaidh e gu Roinn na Gàidhlig anns a’ BhBC. O chionn dà fhichead bliadhna chaidh e air imrich a Chanada agus thug an obair a bha aige an sin, mar chonaltraiche corporra, air an fhalbhan e gu caochladh dhùthchannan.

An dèidh còig bliadhna fichead anns a’ ghnìomhachas niùclasach thill e a dh’Alba a dh’obair do Sheirbheis nam Meadhanan Gàidhlig. Nuair a leig e dheth an dreuchd sin dhragh a bhean air taod e air ais a Cheap Breatann. Chan e gu robh e ’g iarraidh mòran coiteachaidh oir bha e meas an eilein sin mar An Innis Àigh anns an robh e son tuilleadh ùine a chaitheamh. Tha e fuireach air bruaich Abhainn Mira, far an do thuinich iomadh Uibhisteach eile.

Anns an leabhar seo tha e toirt iomraidh air eachdraidh a bheatha ach cuideachd air an dualchas, an eachdraidh agus an àrainneachd a chuir cruth air a smuaintean agus a ghiùlan.

Leirmheasan

Chan eil leirmheasan ann fhathast.

Show only reviews in Gàidhlig (0)

Be the first to review “Steall à Iomadh Lòn”

Your email address will not be published. Required fields are marked *