Obair Gun Duais? A Thankless Task?

Tristan Ap Rheinhalt

£9.99

Urras Leabhraichean nan Eilean/The Islands Book Trust, 2010. 119 duilleag.

Alasdair MacGilleMhìcheil a’ tional ainmean Gàidhlig eun.

Bidh a h-uile neach aig a bheil ùidh ann an dualchas agus cultar nan Gàidheal eòlach air a’ chruinniche beul-aithris Alasdair MacGilleMhìcheil agus air a shàr obair, Carmina Gadelica. Gheibhear fianais gu leòr am broinn na h-obrach seo air mar a ghabh MacGilleMhìcheil ùidh mhòr ann am faclan agus abairtean ceangailte ri nàdar. Tha fios cuideachd gun do chruinnich e tòrr ainmean Gàidhlig eun agus gun do chuir e liostaichean dhiubh gu eun-eòlaichean an latha. Ach dè na comasan a bh’ aige a thaobh obair cruinneachaidh den leithid? Dè cho earbsach ’s a tha na h-ainmean a thionail e? An robh e ceart nuair a sgrìobh e gun robh e an sàs ann an ‘obair gun duais’? Seo feadhainn de na ceistean air a bheilear a’ beachdachadh anns an leabhar ùidheil seo.

ISBN: 1602 Seòrsa:

ISBN: 9781907443107

Foillsichear: The Islands Book Trust

Ceann-latha foillseachaidh: 14 Faoilleach 2011

2 a-mhàin air fhàgail

Fiosrachadh

Urras Leabhraichean nan Eilean/The Islands Book Trust, 2010. 119 duilleag.

Alasdair MacGilleMhìcheil a’ tional ainmean Gàidhlig eun.

Bidh a h-uile neach aig a bheil ùidh ann an dualchas agus cultar nan Gàidheal eòlach air a’ chruinniche beul-aithris Alasdair MacGilleMhìcheil agus air a shàr obair, Carmina Gadelica. Gheibhear fianais gu leòr am broinn na h-obrach seo air mar a ghabh MacGilleMhìcheil ùidh mhòr ann am faclan agus abairtean ceangailte ri nàdar. Tha fios cuideachd gun do chruinnich e tòrr ainmean Gàidhlig eun agus gun do chuir e liostaichean dhiubh gu eun-eòlaichean an latha. Ach dè na comasan a bh’ aige a thaobh obair cruinneachaidh den leithid? Dè cho earbsach ’s a tha na h-ainmean a thionail e? An robh e ceart nuair a sgrìobh e gun robh e an sàs ann an ‘obair gun duais’? Seo feadhainn de na ceistean air a bheilear a’ beachdachadh anns an leabhar ùidheil seo.

Leirmheasan

Chan eil leirmheasan ann fhathast.

Show only reviews in Gàidhlig ()

Be the first to review “Obair Gun Duais? A Thankless Task?”

Your email address will not be published. Required fields are marked *