AISTE 1 – Rannsachadh air Litreachas

Michel Byrne, Thomas Owen Clancy & Roibeard Ó Maolalaigh (Deasaichean)

£5.00

Roinn na Ceiltis, Oilthigh Ghlaschu, 2007. 217 duilleag.

Rannsachadh air Litreachas Gàidhlig.

Anns an iris seo:

Scottish Gaelic Literary History and Criticism in the Twentieth Century le Ruairidh MacThòmhais

Derick S. Thomson: The Recent Poetry le Crìsdean MacIlleBhàin

Cò leis a' Mhuir? Deòrsa Caimbeul Hay, Coinneach MacLeòid agus an Ciaradh Gàidhealach le Michel Byrne

Faking the 'True Gael'? Carmina Gadelica and the Beginning of Modern Gaelic Scholarship le Dòmhnall E. Meek

Dàin Iain Ghobha le Dòmhnall MacAmhlaigh

'Merely a Bard'? William Ross and Gaelic Poetry le William Gillies

The Ulster Cycle, the Law-tracts, and the Medieval Court: The Depiction of Senchae mac Ailella, Aurlabraid Ulad le Kaarina Hollo

The Early Irish Grammaticus?
 le Abigail Burnyeat

ISBN: 17544270 Seòrsa:

ISBN: 9781754427008

Foillsichear: Oilthigh Ghlaschu

Ceann-latha foillseachaidh: 22 Faoilleach 2008

Chan eil gin air fhàgail againn.

Fiosrachadh

Roinn na Ceiltis, Oilthigh Ghlaschu, 2007. 217 duilleag.

Rannsachadh air Litreachas Gàidhlig.

Anns an iris seo:

Scottish Gaelic Literary History and Criticism in the Twentieth Century le Ruairidh MacThòmhais

Derick S. Thomson: The Recent Poetry le Crìsdean MacIlleBhàin

Cò leis a’ Mhuir? Deòrsa Caimbeul Hay, Coinneach MacLeòid agus an Ciaradh Gàidhealach le Michel Byrne

Faking the ‘True Gael’? Carmina Gadelica and the Beginning of Modern Gaelic Scholarship le Dòmhnall E. Meek

Dàin Iain Ghobha le Dòmhnall MacAmhlaigh

‘Merely a Bard’? William Ross and Gaelic Poetry le William Gillies

The Ulster Cycle, the Law-tracts, and the Medieval Court: The Depiction of Senchae mac Ailella, Aurlabraid Ulad le Kaarina Hollo

The Early Irish Grammaticus?
 le Abigail Burnyeat

Leirmheasan

Chan eil leirmheasan ann fhathast.

Show only reviews in Gàidhlig ()

Be the first to review “AISTE 1 – Rannsachadh air Litreachas”

Your email address will not be published. Required fields are marked *