Air Bilean an t-Sluaigh: Sealladh air Leantalachd Beul-Aithris Ghàidhlig Uibhist a Tuath

Maighread Challan

£30.00

Cló Ollscoil na Banríona / Queen's University Press, Belfast, 2012. 256 pages. Còmhdach cruaidh.

Tha an leabhar seo stèidhichte air tràchdas a choisinn MPhil bho Oilthigh Dhùn Èideann dhan ùghdar. Ann a bhith a' meòrachadh air leantalachd beul-aithris Uibhist a Tuath, tha an leabhar a' sealltainn air co-theacsa sòisealta agus dualchasach beul-aithris, air feumalachd agus tairbhe beul-aithris agus air na h-adhbharan airson tanachadh an dualchais-bheòil. Tha e cuideachd a' beachdachadh air a' cheangal eadar leantalachd beul-aithris agus gnè a' chomainn-shòisealta, air àite nam boireannach agus air mar a bha cànan aig cridhe gach taobh dhen dualchas.

Choisinn an leabhar seo Duais Dhòmhnaill Meek ann an 2011 agus Leabhar na Bliadhna aig a' Mhòd Rìoghail Nàiseanta ann an 2012.

ISBN: 1807 Seòrsa:

ISBN: 9780853899969

Foillsichear: Queen’s University Press

Ceann-latha foillseachaidh: 29 Màrt 2012

Ri fhaighinn

Fiosrachadh

Cló Ollscoil na Banríona / Queen’s University Press, Belfast, 2012. 256 pages. Còmhdach cruaidh.

Tha an leabhar seo stèidhichte air tràchdas a choisinn MPhil bho Oilthigh Dhùn Èideann dhan ùghdar. Ann a bhith a’ meòrachadh air leantalachd beul-aithris Uibhist a Tuath, tha an leabhar a’ sealltainn air co-theacsa sòisealta agus dualchasach beul-aithris, air feumalachd agus tairbhe beul-aithris agus air na h-adhbharan airson tanachadh an dualchais-bheòil. Tha e cuideachd a’ beachdachadh air a’ cheangal eadar leantalachd beul-aithris agus gnè a’ chomainn-shòisealta, air àite nam boireannach agus air mar a bha cànan aig cridhe gach taobh dhen dualchas.

Choisinn an leabhar seo Duais Dhòmhnaill Meek ann an 2011 agus Leabhar na Bliadhna aig a’ Mhòd Rìoghail Nàiseanta ann an 2012.

Leirmheasan

Chan eil leirmheasan ann fhathast.

Show only reviews in Gàidhlig ()

Be the first to review “Air Bilean an t-Sluaigh: Sealladh air Leantalachd Beul-Aithris Ghàidhlig Uibhist a Tuath”

Your email address will not be published. Required fields are marked *