Sgeulachdan sa Chiaradh

Tormod Caimbeul

£9.99

Acair, 2015. 138 duilleag. Còmhdach Bog.

Èisdibh, mas àill leibh, laoidh
Air a’ chuideachd chaoimh a dh'fhalbh...

Abair cuideachd, is abair sgeulachdan! Tha muinntir Nis an seo an iomadh riochd. Cuid a chaidh a-null thairis, gu tric gu fuachd is cruadal. Cuid eile a dh’fhuirich aig baile, is chì sinn na rinn ’s na thuirt iadsan, is muir is mòinteach far comhair an-còmhnaidh. Cha mhò a tha dearmad air gaol is leannachd. Laoidh a tha seo dhan t-saoghal a bh’ ann ’s a th’ ann, far an robh am Pablo is MacFhearchair, is far a bheil Anna à Eòrpaidh is Anna à Dail bho Thuath, cearcan-fraoich, pocannan plastaig is Super Mario!

Tha sgrìobhadh agus sgrìobhadh ann. Agus tha sgrìobhadh an duine seo sònraichte; mar gu snaigheadh clachair balla, clach an dèidh cloiche; mar gum bualadh gobha iarann, buille an dèidh buille. Aithnichidh tu a sgrìobhadh mus eil thu fada na chuideachd: soilleir, grinn le fiamh a’ ghàire. Cha b’ e a cheannach a rinn e.—Mark Wringe

ISBN: 2251 Seòrsa:

ISBN: 9780861525713

Foillsichear: Acair

Ceann-latha foillseachaidh: 11 Samhain 2015

Ri fhaighinn

Fiosrachadh

Acair, 2015. 138 duilleag. Còmhdach Bog.

Èisdibh, mas àill leibh, laoidh
Air a’ chuideachd chaoimh a dh’fhalbh…

Abair cuideachd, is abair sgeulachdan! Tha muinntir Nis an seo an iomadh riochd. Cuid a chaidh a-null thairis, gu tric gu fuachd is cruadal. Cuid eile a dh’fhuirich aig baile, is chì sinn na rinn ’s na thuirt iadsan, is muir is mòinteach far comhair an-còmhnaidh. Cha mhò a tha dearmad air gaol is leannachd. Laoidh a tha seo dhan t-saoghal a bh’ ann ’s a th’ ann, far an robh am Pablo is MacFhearchair, is far a bheil Anna à Eòrpaidh is Anna à Dail bho Thuath, cearcan-fraoich, pocannan plastaig is Super Mario!

Tha sgrìobhadh agus sgrìobhadh ann. Agus tha sgrìobhadh an duine seo sònraichte; mar gu snaigheadh clachair balla, clach an dèidh cloiche; mar gum bualadh gobha iarann, buille an dèidh buille. Aithnichidh tu a sgrìobhadh mus eil thu fada na chuideachd: soilleir, grinn le fiamh a’ ghàire. Cha b’ e a cheannach a rinn e.—Mark Wringe

Leirmheasan

Chan eil leirmheasan ann fhathast.

Show only reviews in Gàidhlig (0)

Be the first to review “Sgeulachdan sa Chiaradh”

Your email address will not be published. Required fields are marked *