An Tiortach Beag agus Sgeulachdan Eile

Mòrag Anna NicNèill

£11.99

Acair, 2019. 113 duilleag. Còmhdach bog.

Seo a’ chiad chruinneachadh sgeulachdan do dh’inbhich bho sgrìobhadair a tha air a comasan a dheagh dhearbhadh a-cheana ann am ficsean na h-òigridh.

Coinnichidh sinn ri sgaoilteach mhath charactaran is iad mu choinneamh shuidheachaidhean – nàdarra is os-nàdarra – a bheir orra fhèin is oirnne ceistean fhaighneachd mu cheartas is fìrinn. Cò aig nach biodh co-fhaireachadh ri Peigi san dachaigh-chùraim is cò againn a chaill barrachd na foighidinn aig àm na Nollaige? Saoil an do dh’fhiosraich no an do dh’inns sinn rud riamh nach creideadh càch, a-muigh no a-mach, ACH…?

Tha na cuspairean seo air an cur far comhair gu snasail le Mòrag Anna NicNèill tro ghuthan làidir, tarraingeach agus ann an Gàidhlig ghrinn bhlasta. Bheir iad tlachd do shean is òg; ’s ann a bhios miann agaibh air tuilleadh. – Màrtainn Mac an t-Saoir

Pàirt de sreath Aiteal.

ISBN: 2696 Seòrsa:

ISBN: 9781789070194

Foillsichear: Acair

Ceann-latha foillseachaidh: 02 Dàmhair 2019

1 a-mhàin air fhàgail

Fiosrachadh

Acair, 2019. 113 duilleag. Còmhdach bog.

Seo a’ chiad chruinneachadh sgeulachdan do dh’inbhich bho sgrìobhadair a tha air a comasan a dheagh dhearbhadh a-cheana ann am ficsean na h-òigridh.

Coinnichidh sinn ri sgaoilteach mhath charactaran is iad mu choinneamh shuidheachaidhean – nàdarra is os-nàdarra – a bheir orra fhèin is oirnne ceistean fhaighneachd mu cheartas is fìrinn. Cò aig nach biodh co-fhaireachadh ri Peigi san dachaigh-chùraim is cò againn a chaill barrachd na foighidinn aig àm na Nollaige? Saoil an do dh’fhiosraich no an do dh’inns sinn rud riamh nach creideadh càch, a-muigh no a-mach, ACH…?

Tha na cuspairean seo air an cur far comhair gu snasail le Mòrag Anna NicNèill tro ghuthan làidir, tarraingeach agus ann an Gàidhlig ghrinn bhlasta. Bheir iad tlachd do shean is òg; ’s ann a bhios miann agaibh air tuilleadh. – Màrtainn Mac an t-Saoir

Pàirt de sreath Aiteal.

Leirmheasan

Chan eil leirmheasan ann fhathast.

Show only reviews in Gàidhlig (0)

Be the first to review “An Tiortach Beag agus Sgeulachdan Eile”

Your email address will not be published. Required fields are marked *