Gormshuil an Rìgh

Fionnlagh MacLeòid

£8.99

Clàr, 2010. 153 duilleag.

An Adabroc ann an Nis, bha seann nighean air an robh Gormshuil an Rìgh. Bha i dall agus i a' còmhnaidh ann am bothag ann an doca-mhorghain an oir an rathaid. Bha iad air an lot a chall ann am fiachan, 's air a dithis bhràithrean a chall anns a' Chiad Chogadh, agus 's iad balaich a' bhaile a bh'air a' bhothag a thogail dhi. Thughadh iad i 's bha i aca na taigh-cèilidh gus na thog iad a' chiad bhothan dhaib' fhèin a-muigh am baile. Gus mòine a thoirt a-steach bhiodh Gormshuil a' ceangal siaman-Theàrlaich eadar sneic doras na bothaig agus cromag a bata, a bh'aice na sheasamh am beul na cruaiche-mònach, 's i a' tighinn le fàd no dhà fo a h-achlais 's a làmh anns an t-siaman.

Ged a bha balaich a' bhaile math dhi, bhiodh iad a' tarraing aiste, 's rinn iad amhran air mar bha i a' dol a phòsadh, rud nach tachradh gu bràth. Bha facail ùr aca gan dèanamh mun bhoghaig: 's e an 'samhradh' a bh'aca air a leabaidh agus a' 'bheochrum' air a' chùil anns an robh i. 'S bhiodh i fhèin ag radh mu na balaich: 'Chroch iad an cat dubh air an t-srabhlaidh gus an saoilinn gur e samhla duine bh'ann.'

Cha do dhìochuimhnich Fionnlagh MacLeòid a-riamh i. 'S ann an doca-mhorghain Gormshuil an Rìgh a tharmaich an sgeulachd seo, 's à sin à baile àraich chaidh i air iteig.

ISBN: 1484 Buinidh seo ri: ,

ISBN: 9781900901550

Foillsichear: CLÀR

Ceann-latha foillseachaidh: 10 Cèitean 2010

Ri fhaighinn

Fiosrachadh

Clàr, 2010. 153 duilleag.

An Adabroc ann an Nis, bha seann nighean air an robh Gormshuil an Rìgh. Bha i dall agus i a’ còmhnaidh ann am bothag ann an doca-mhorghain an oir an rathaid. Bha iad air an lot a chall ann am fiachan, ‘s air a dithis bhràithrean a chall anns a’ Chiad Chogadh, agus ‘s iad balaich a’ bhaile a bh’air a’ bhothag a thogail dhi. Thughadh iad i ‘s bha i aca na taigh-cèilidh gus na thog iad a’ chiad bhothan dhaib’ fhèin a-muigh am baile. Gus mòine a thoirt a-steach bhiodh Gormshuil a’ ceangal siaman-Theàrlaich eadar sneic doras na bothaig agus cromag a bata, a bh’aice na sheasamh am beul na cruaiche-mònach, ‘s i a’ tighinn le fàd no dhà fo a h-achlais ‘s a làmh anns an t-siaman.

Ged a bha balaich a’ bhaile math dhi, bhiodh iad a’ tarraing aiste, ‘s rinn iad amhran air mar bha i a’ dol a phòsadh, rud nach tachradh gu bràth. Bha facail ùr aca gan dèanamh mun bhoghaig: ‘s e an ‘samhradh’ a bh’aca air a leabaidh agus a’ ‘bheochrum’ air a’ chùil anns an robh i. ‘S bhiodh i fhèin ag radh mu na balaich: ‘Chroch iad an cat dubh air an t-srabhlaidh gus an saoilinn gur e samhla duine bh’ann.’

Cha do dhìochuimhnich Fionnlagh MacLeòid a-riamh i. ‘S ann an doca-mhorghain Gormshuil an Rìgh a tharmaich an sgeulachd seo, ‘s à sin à baile àraich chaidh i air iteig.

Leirmheasan

Chan eil leirmheasan ann fhathast.

Show only reviews in Gàidhlig ()

Be the first to review “Gormshuil an Rìgh”

Your email address will not be published. Required fields are marked *