Là a’ Dèanamh Sgèil Do Là

Aonghas Pàdraig Caimbeul

£8.99

Clàr, 2004. 238 duilleag. Còmhdach bog.

Nobhail chumhachdail eile bho Aonghas Pàdraig Caimbeul. Chì sinn teaghlach anns an Eilean Sgitheanach agus duine sònraichte aig a bheil buaidh mhòr air am beatha, ach 's ann san àm ri teachd a tha seo, agus tha lathaichean doirbhe, dorcha air tighinn air a' chinne-daonna. Casg air Gàidhlig. Saoghal doirbh, ach a dh'aindeoin sin, mairidh miann air saorsa, agus faodaidh rudan mìorbhaileach tachairt.

Tha an sgeulachd a' sgaoileadh fad' is farsaing tro thìm agus air feadh an t-saoghail mhòir. Tha i a' toirt dòchas dhuinn uile. Fìor nobhail chumhachdach.

Tha an leabhar seo cuideachd ri fhaighinn mar leabhar-èisteachd.

Cha tug an Caimbeulach fada a’ freagairt na ceist: "De an rathad a ghabhas e as deidh An Oidhche mus do Sheol Sinn? Ghabh e an rathad coimheach eagalach (ach uairean eibhinn) a ghabh Iain coir Mac a’ Ghobhainn cho tric ’na sgeulachdan goirid. Se an diofar eadar an dithist gum faic an Caimbeulach daonnan bogha-froise an dochais. Ghabh e an rathad ceart; leugh an leabhar seo ’s bidh do dhuais agad.
Raghnall MacIlleDhuibh

Tha nobhail ùr Aonghais Phàdraig mar gun do thachair Gabriel Garcia Marquez ri Seòras Orwell agus gum faca iad latha, dh'fhaodadh, nach eil cho fad' às dhan Ghàidhlig, dhan Ghàidhealtachd 's dhan t-saoghal gu lèir.
Màiri Anna NicUalraig

Ulaidh ann an litreachas agus eachdraidh na Gàidhlig
Seonaidh Ailig Mac a' Phearsain

ISBN: 9781900901123 Seòrsa:

ISBN: 9781900901123

Foillsichear: CLÀR

Ceann-latha foillseachaidh: 18 Dàmhair 2004

Ri fhaighinn

Fiosrachadh

Clàr, 2004. 238 duilleag. Còmhdach bog.

Nobhail chumhachdail eile bho Aonghas Pàdraig Caimbeul. Chì sinn teaghlach anns an Eilean Sgitheanach agus duine sònraichte aig a bheil buaidh mhòr air am beatha, ach ‘s ann san àm ri teachd a tha seo, agus tha lathaichean doirbhe, dorcha air tighinn air a’ chinne-daonna. Casg air Gàidhlig. Saoghal doirbh, ach a dh’aindeoin sin, mairidh miann air saorsa, agus faodaidh rudan mìorbhaileach tachairt.

Tha an sgeulachd a’ sgaoileadh fad’ is farsaing tro thìm agus air feadh an t-saoghail mhòir. Tha i a’ toirt dòchas dhuinn uile. Fìor nobhail chumhachdach.

Tha an leabhar seo cuideachd ri fhaighinn mar leabhar-èisteachd.

Cha tug an Caimbeulach fada a’ freagairt na ceist: “De an rathad a ghabhas e as deidh An Oidhche mus do Sheol Sinn? Ghabh e an rathad coimheach eagalach (ach uairean eibhinn) a ghabh Iain coir Mac a’ Ghobhainn cho tric ’na sgeulachdan goirid. Se an diofar eadar an dithist gum faic an Caimbeulach daonnan bogha-froise an dochais. Ghabh e an rathad ceart; leugh an leabhar seo ’s bidh do dhuais agad.
Raghnall MacIlleDhuibh

Tha nobhail ùr Aonghais Phàdraig mar gun do thachair Gabriel Garcia Marquez ri Seòras Orwell agus gum faca iad latha, dh’fhaodadh, nach eil cho fad’ às dhan Ghàidhlig, dhan Ghàidhealtachd ‘s dhan t-saoghal gu lèir.
Màiri Anna NicUalraig

Ulaidh ann an litreachas agus eachdraidh na Gàidhlig
Seonaidh Ailig Mac a’ Phearsain

Leirmheasan

Chan eil leirmheasan ann fhathast.

Show only reviews in Gàidhlig ()

Be the first to review “Là a’ Dèanamh Sgèil Do Là”

Your email address will not be published. Required fields are marked *