The Campbells of Greepe – No. 2 Greepe

£11.99

Songs and mouth music from the Campbell dynasty of singers from the Isle of Skye.

Category:

In stock

Description

The Campbells of Greepe

1. Na Puirt Cruinn: Chuirinn Mo Balachan/Faca Sibh Màiri Nigh'n Alasdair/Bainne nan Gobhar.
2. 'S Gann Gun Dìrich Mi Chaoidh.
3. A' Mhuc a Bh' Againn A's An Dìg.
4. Mo Chailin Donn Òg.
5. Na Bodaich: Bat' an Tàilleir/Haighdealan/Bodachan a' Ghàrraidh.
6. Horo Mhàiri Dhubh.
7. Ailein, Ailein, 'S Fhad an Cadal.
8. Seinn Iù Ro Bhinn Ohò.
9. Seinneam Cliù nam Fear Ùr.
10. Na Gobhair, Seoc 's a' Chailleach: An Oidhche Bha an Gobhair Ann/Seoc a' Bhàigh/Cailleach a' Ghobhachain.
11. Là Dhomh 's a' Chuilthionn Chreagach.
12. Bai Ù Ohò/Gille Beag Ò.
13. Na Coireachan: Maighdeannan a' Choire Dhuibh/MacShithich
Dà Thabh Air an Fharaidh/Fear a' Choire

Bonus Track: Ann Michie - Seinneam Cliù nam Fear Ùr
Archive recording courtesy of School of Scottish Studies, University of Edinburgh

Reviews

There are no reviews yet.

Show only reviews in English (0)

Be the first to review “The Campbells of Greepe – No. 2 Greepe”

Your email address will not be published. Required fields are marked *