Ràithean airson Sireadh / Seasons for Seeking

Lodaidh MacFhionghain

£9.99

Bradan Press, 2017, 112 duilleag. Còmhdach bog.

Dàin Rumi airson a' Mhìosachain Ghàidhealaich an Albainn Nuaidh

Taghaidhean de dhàin 's a' Bheurla le Coleman Barks, mìniche Rumi, le eadar-theangachadh chun na Gàidhlig agus dàin tùsail eile

Tha an ceathramh cruinneachadh do bhàrdachd aig Lodaidh MacFhionghain a' cur feairt air eadar-theangachaidhean do mhìneachaidhean Rumi a rinn Coleman Barks an cuide ri dàin a rinn MacFhionghain fhèin tha cuspairean nan dàn 's a' chruinneachadh seo air an cur ann an seòrsachan a bhios a' freagair ri cinn-là a thèid an cumail ann am mìosachan cultarach nan Gàidheal an Albainn Nuaidh.

Tha MacFhionghain a' toirt duinn sealladh air cuid de bhàrdachd agus smuaintean cumhachdach is cudromach bho inntinn fìor iongantach, o dhuine bho linn fad air ais an eachdraidh agus o àite fad' air falbh, ach fear le faclan a bhios fhathast buntainneach do 'r beatha làitheil an-diugh. Obair mhath, air a cur gu math, agus airidh air aire farsaing. Molaidh mi dhan t-saoghal i. Ach bithibh faiceallach - faodaidh i smaoineachadh domhain a thoirt oirbh!
- Aonghas MacLeòid, Còbh Anndra, Ceap Breatainn

Tha an leabhar grinn seo a' toirt ri chèile bàrdachd bho dhiofar linntean is dùthchannan ach uile air tòir na h-aon ceann-uidhe - gliocas. tha e na thlachd mhòr sgrìobhadh cudromach ùr mar seo a leughadh à Canada. Thillear dhan leabhar seo iomadach ùr gus cèilidh a-rithist air cuid de na dàin. [...] tha feadhainn a dh'fheumar cnuasachd is cuid eile a tha goirid, grinn is a bhualas nad inntinn mar ghath grèine. Gun teagamh bheir e ort meòrachadh air ioma chuspair, is thig tlachd an cois sin.
- An Dr. Aonghas MacLeòid, Glaschu

ISBN: 2486 Seòrsa:

ISBN: 9781988747057

Foillsichear: Bradan Press

Ceann-latha foillseachaidh: 24 Samhain 2017

Ri fhaighinn

Fiosrachadh

Bradan Press, 2017, 112 duilleag. Còmhdach bog.

Dàin Rumi airson a’ Mhìosachain Ghàidhealaich an Albainn Nuaidh

Taghaidhean de dhàin ‘s a’ Bheurla le Coleman Barks, mìniche Rumi, le eadar-theangachadh chun na Gàidhlig agus dàin tùsail eile

Tha an ceathramh cruinneachadh do bhàrdachd aig Lodaidh MacFhionghain a’ cur feairt air eadar-theangachaidhean do mhìneachaidhean Rumi a rinn Coleman Barks an cuide ri dàin a rinn MacFhionghain fhèin tha cuspairean nan dàn ‘s a’ chruinneachadh seo air an cur ann an seòrsachan a bhios a’ freagair ri cinn-là a thèid an cumail ann am mìosachan cultarach nan Gàidheal an Albainn Nuaidh.

Tha MacFhionghain a’ toirt duinn sealladh air cuid de bhàrdachd agus smuaintean cumhachdach is cudromach bho inntinn fìor iongantach, o dhuine bho linn fad air ais an eachdraidh agus o àite fad’ air falbh, ach fear le faclan a bhios fhathast buntainneach do ‘r beatha làitheil an-diugh. Obair mhath, air a cur gu math, agus airidh air aire farsaing. Molaidh mi dhan t-saoghal i. Ach bithibh faiceallach – faodaidh i smaoineachadh domhain a thoirt oirbh!
– Aonghas MacLeòid, Còbh Anndra, Ceap Breatainn

Tha an leabhar grinn seo a’ toirt ri chèile bàrdachd bho dhiofar linntean is dùthchannan ach uile air tòir na h-aon ceann-uidhe – gliocas. tha e na thlachd mhòr sgrìobhadh cudromach ùr mar seo a leughadh à Canada. Thillear dhan leabhar seo iomadach ùr gus cèilidh a-rithist air cuid de na dàin. […] tha feadhainn a dh’fheumar cnuasachd is cuid eile a tha goirid, grinn is a bhualas nad inntinn mar ghath grèine. Gun teagamh bheir e ort meòrachadh air ioma chuspair, is thig tlachd an cois sin.
– An Dr. Aonghas MacLeòid, Glaschu

Leirmheasan

Chan eil leirmheasan ann fhathast.

Show only reviews in Gàidhlig ()

Be the first to review “Ràithean airson Sireadh / Seasons for Seeking”

Your email address will not be published. Required fields are marked *