Seòlaidh Mise Null

Iain Dhonnchaidh

£8.99

CLÀR, 2019. 171 duilleag. Còmhdach bog.

Bàrdachd is Rosg le Mgr Iain Dhonnchaidh.

Ged a tha iomadach bliadhna o dh'eug an t-Athair Iain MacIlleMhaoil à Barraigh (1880-1951), tha deagh chuimhne air fhathast - mar shagart, mar bhàrd agus mar dhuine air an robh meas mòr. Tha grunn dhe na h-òrain aige gan seinn fhathast, ach cha deach na rinn e a chruinneachadh cruinn còmhla thuige seo, is a-nis gabhaidh sealladh coileanta faighinn air na dh'fhàg e. Tha iomradh mionaideach air a bheatha aig toiseach an leabhair, agus chithear an uair sin a chunntas fhèin air mar a chaidh e a Chanada cuide ri luchd-imrich - cunntas a chraobh-sgaoil e ann an 1938 - agus an uair sin gheibhear a' bhàrdachd.

Tha measgachadh math innte, eadar dàin spioradail, feadhainn fheallsanach, duanagan aotrom èibhinn, is eile. Choisinn Mgr Iain cliù mar eadar-theangair, is tha an cruinneachadh a' crìochnachadh le laoidhean a thug e o chà­nanan eile. Tha aiste a sgrìobh e air beul-aithris Bharraigh san leabhar cuideachd, dà shearmon, agus iomradh blàth air fhèin le dlùth-charaid dha, Sir Compton MacCoinnich.

ISBN: 9781900901918 Seòrsa:

ISBN: 9781900901918

Foillsichear: CLÀR

Ceann-latha foillseachaidh: 05 Gearran 2019

Ri fhaighinn

Fiosrachadh

CLÀR, 2019. 171 duilleag. Còmhdach bog.

Bàrdachd is Rosg le Mgr Iain Dhonnchaidh.

Ged a tha iomadach bliadhna o dh’eug an t-Athair Iain MacIlleMhaoil à Barraigh (1880-1951), tha deagh chuimhne air fhathast – mar shagart, mar bhàrd agus mar dhuine air an robh meas mòr. Tha grunn dhe na h-òrain aige gan seinn fhathast, ach cha deach na rinn e a chruinneachadh cruinn còmhla thuige seo, is a-nis gabhaidh sealladh coileanta faighinn air na dh’fhàg e. Tha iomradh mionaideach air a bheatha aig toiseach an leabhair, agus chithear an uair sin a chunntas fhèin air mar a chaidh e a Chanada cuide ri luchd-imrich – cunntas a chraobh-sgaoil e ann an 1938 – agus an uair sin gheibhear a’ bhàrdachd.

Tha measgachadh math innte, eadar dàin spioradail, feadhainn fheallsanach, duanagan aotrom èibhinn, is eile. Choisinn Mgr Iain cliù mar eadar-theangair, is tha an cruinneachadh a’ crìochnachadh le laoidhean a thug e o chà­nanan eile. Tha aiste a sgrìobh e air beul-aithris Bharraigh san leabhar cuideachd, dà shearmon, agus iomradh blàth air fhèin le dlùth-charaid dha, Sir Compton MacCoinnich.

Leirmheasan

Chan eil leirmheasan ann fhathast.

Show only reviews in Gàidhlig ()

Be the first to review “Seòlaidh Mise Null”

Your email address will not be published. Required fields are marked *