Uibhist Mo Ghràidh

19 Samhain 2022 7:00 pm

 

Tha Comhairle nan Leabhraichean agus Ceòlas moiteil triùir Uibhisteach tàlantach a thoirt còmhla airson oidhche de dh’òrain, ceòl is sgeulachdan. Tha Màiri Nic a’ Mhaoilean agus Gillebride MacIllemhaoil ainmeil an dà chuid airson òrain à dualchas Uibhist agus airson òrain ùra, agus tha Màrtainn Mac an t-Saoir air cliù a chosnadh mar sgrìobhaichte is seanchaidh. Thigibh còmhla rinn gu Cnoc Soilleir airson cèilidh nan cuideachd.

Tiogaidean