Leugh is Seinn le Linda

25 Ògmhios 2022 10:00 am

Thig còmhla rinn airson madainn de dh’òrain Ghàidhlig, geamannan agus pupaidean aig bùth Chomhairle nan Leabhraichean ann an Glaschu.

 

Seisean 1 (10:00 M – 10:45 M) – Clann aois 0-5

Seisean 2 (11:00 M – 11:45 M) – Clann aois 6-8

 

Clàraich