Aye Write: Beth Frieden – Acair san Talamh / Anchor in the Land

27 Cèitean 2023 12:45 pm

Bidh Beth Frieden a’ cuir air bhog an leabhran aice, Acair san Talamh / Anchor in the Land, foillsichte le Stewed Rhubarb Press, aig fèis leabhraichean Aye Write.

Seo a’ chiad leabhran bhàrdachd le Beth Frieden (a bhuannaich Duais nan Sgrìobhadairean Ùra 2021), agus a’ chiad leabhar foillsichte le Stewed Rhubarb anns a bheil Gàidhlig. Tha Beth à Aimeireaga bho thùs, is tha na dàin aice a’ siubhail thar chuantan, a’ toirt iomradh air a bhith ag imrich, air teaghlach, is air nàdar, le iongnadh is gàire.

Bho coilltean Shasainn Nuaidh gu teanamantan Ghlaschu, tha bàrdachd Beth ceangailte ris an dachaigh, a bhith na màthair, agus a sireadh àite ris a bheil i a’ buntainn. Tha i gar toirt air turas tro phoiliteags, cànain is tìr leis an leabhran dà-chànanach seo.

Tha Beth na bàrd, cleasaiche, is na màthair. Chaidh a togail anns na Stàitean Aonaichte agus rinn i imrich a dh’Alba ann an 2008, far an do dh’ionnsaich i Gàidhlig. Tha i a’ sgrìobhadh anns a’ Ghàidhlig is sa Bheurla a-nis, agus choisin i Duais nan Sgrìobhadairean Ùra bho Urras Leabhraichean na h-Alba, ann an co-bhann le Comhairle nan Leabhraichean, ann an 2021 airson a cuid bhàrdachd Gàidhlig.

‘S e tachartas dà-chànanach a bhios seo, le leughaidhean sa Ghàidhlig agus sa Bheurla.

Bidh Meg Bateman sa chathair.

Cosgais thiogaidean: £6.72.

Tiogaidean