Aonghas Pàdraig Caimbeul ann an còmhradh ri Johan Nic a’ Ghobhainn.

6 Cèitean 2022 8:00 pm

Feasgar còmhla ri sgrìobhadair cliùiteach, Aonghas Pàdraig Caimbeul agus eadar-theangair, Johan Nic a’ Ghobhainn.

Faigh a-mach mun nobhail ùr èibhinn aig Aonghas Pàdraig, Constabal Murdo 2: murdo ann am marseille, anns am bi Murdo a’ falbh air thòir eucoirich a tha a’ sgaoileadh dhrugaichean ann am bogsaichean de mhaorach! Cuideachd faigh cothrom cluinntinn mu Thuathanas nan Creutairean, an tionndadh Gàidhlig aig Aonghas Pàdraig air Animal Farm le Seòras Orwell, agus an eadar-theangachadh aig Johan air The, Boy, the Mole, the Fox and the Horse le Teàrlach Mackesy, air a bheil An Gille, am Famh, An Sionnach is an t-Each.

Tiogaidean