Ann an Solas na Cagailt

26 Samhain 2022 3:00 pm

 

Bidh fàilte bhlàth romhaibh ann am meadhan a’ gheamhraidh aig an fheasgar de bhàrdachd a bhios Comhairle nan Leabhraichean a’ cur air dòigh, leis a’ bhàrd ainmeil Meg Bateman, còmhla ri Beth Frieden, a fhuair Duais nan Sgrìobhadairean Ùra, agus Deborah Moffatt, a bhios a’ sgrìobhadh ann an Gàidhlig agus Beurla. Tha sinn an comain ar caraidean aig Leabharlann Bàrdachd na h-Alba airson a’ chothruim a bhith a’ cumail an tachartais seo san togalach aca mar phàirt de Bhliadhna nan Sgeul.

Tiogaidean