An Ròs a Leigheas: Ficsein stèidhichte ann an eachdraidh le Graham Cooper

17 Samhain 2022 7:00 pm

 

Tachartas leabhair Gàidhlig le còmhradh sa Bheurla is leaughaidhean sa Ghàidhlig.

Bidh sgrìobhadair Ghàidhlig, Graham Cooper, a’ bruidhinn mu bhith a’ sgrìobhadh ficsein stèidhichte san àm a dh’fhalbh agus an leabhar ficsein aige, An Ròs a Leigheas, sgeul mu Rìgh Seumas IV air taistealachd a Bhaile Dhubhthaich leis an lannsair Eanraig Leich agus Tòmas, an t-amadan as fheàrr leis, mus tèid iad a Bhlàr Flodden.

Airson barrachd fiosrachaidh
Fòn: 01343 562601
Post-d: [email protected]

Clàr àite