Duaisean nan Sgrìobhadairean Ùra 2022 – Coinnich ri Buannaiche na Duais Ghàidhlig

Air fhoillseachadh: 25 Faoilleach 2022

Seòrsa: Naidheachdan

Chaidh an Duais Ghàidhlig mar phàirt de Duaisean nan Sgrìobhadairean Ùra Urras Leabhraichean na h-Al…

Barrachd fiosrachaidh

Comhairle nan Leabhraichean a’ sireadh Buill a’ Bhùird

Air fhoillseachadh: 16 Dùbhlachd 2021

Seòrsa: Naidheachdan

Ceann-là: 5f, 31 Faoilleach 2022 Tha Comhairle nan Leabhraichean a’ sireadh bhall ùra den bhòrd-stiù…

Barrachd fiosrachaidh

Luchd-buannachaidh Farpais-sgrìobhaidh Chaluim Chille 1500

Air fhoillseachadh: 15 Dùbhlachd 2021

Seòrsa: Naidheachdan

Seo na pìosan aig an luchd-buannachaidh bhon fharpais-sgrìobhaidh Chalum Chille againn, a ruitheadh…

Barrachd fiosrachaidh

Comhaltachd Ghàidhlig LAS 2022

Air fhoillseachadh: 14 Dùbhlachd 2021

Seòrsa: Naidheachdan

Tha Urras Leabhraichean na h-Alba air buannaichean duaise na ceathramh Comahaltachd LAS ainmeachadh….

Barrachd fiosrachaidh

Coille nan Leabhraichean

Air fhoillseachadh: 12 Samhain 2021

Seòrsa: Naidheachdan

Carson a tha sinn a’ toirt taic do Trees for Life? Bidh an gnìomhachas foillseachaidh a’ toirt buaid…

Barrachd fiosrachaidh

Cathraiche Ùr aig Comhairle nan Leabhraichean

Air fhoillseachadh: 5 Samhain 2021

Seòrsa: Naidheachdan

Tha Iseabail Mhoireach gu bhith na Cathraiche ùr aig Comhairle nan Leabhraichean. Tha Iseabail aithn…

Barrachd fiosrachaidh

Ruaraidh MacThòmais: Bàrd, Foillsichear, Sgoilear

Air fhoillseachadh: 5 Samhain 2021

Seòrsa: Naidheachdan

B’ e Ruaraidh MacThòmais a’ chiad Chathraiche a bh’ aig Comhairle nan Leabhraichean (no an Comann Le…

Barrachd fiosrachaidh

Aisling – dàn le Rody Gorman

Air fhoillseachadh: 1 Samhain 2021

Seòrsa: Naidheachdan

Dàn le Bàrd a’ Chomuinn Ghàidhealaich Rody Gorman airson fosgladh COP26 a chomharrachadh. ’S e prìom…

Barrachd fiosrachaidh

A’ comharrachadh Ruaraidh MhicThòmais

Air fhoillseachadh: 21 Dàmhair 2021

Seòrsa: Naidheachdan

 Tha Leabharlann Bàrdachd na h-Alba agus Comhairle nan Leabhraichean a’ comharrachadh ceud bliadhna…

Barrachd fiosrachaidh

Luchd-buannachaidh Duais Ghàidhlig Bhaile na h-Ùige

Air fhoillseachadh: 4 Dàmhair 2021

Seòrsa: Naidheachdan

Bha sinn toilichte taic a chur ri Farpais Bhàrdachd Bhaile na h-Ùige a-rithist am bliadhna. ‘S i San…

Barrachd fiosrachaidh

Na Duaisean Litreachais 2021: Luchd-buannachaidh

Air fhoillseachadh: 22 Sultain 2021

Seòrsa: Naidheachdan

Chaidh Na Duaisean Litreachais 2021 a chomharrachadh le tachartas air-loidhne air YouTube air 16 Sul…

Barrachd fiosrachaidh