Posted on Leave a comment

Ignite Fellowship – applications now open

Tha LAS 2023, cothrom taic do sgrìobhadair stèidhichte, fosgailte do sgrìobhadairean Gàidhlig a tha a’ tòiseachadh no ag obair air pròiseact cudromach. Tòisichidh taic tro LAS 2023 anns an Fhaoilleach an ath bhliadhna, agus mairidh an taic eadar naoi mìosan agus bliadhna, a-rèir feumalachdan an sgrìobhadair.

Faodaidh tu tagradh a chur a-steach, ma tha thu:

 • Stèidhichte ann an Alba
 • Fileanta ann an Gàidhlig
 • Nad sgrìobhadair rosg (ficsean/neo-fhicsean), neach-dèanamh chomaigean, bàrd, sgeulaiche, dealbhadair neo dràmadair (Bu chòir do dhràmadairean a tha a’ coimhead airson taic le obair theatair, coimhead ri cothroman a tha rim faotainn aig Stiuidio Dhràmadairean Alba).
 • Coileanadh shlatan-tomhais airson sgeama Urras Leabhraichean na h-Alba Litreachas Beò (‘Live Literature’). Chan fheum thu a bhith clàraichte air ‘Live Literature’, dìreach coileanadh nan slatan-tomhais.

An taic:

 • Program de thaic subailte
 • Taic-airgid £2,000
 • Trèanadh pròifeasanta (sùil air a’ phròiseact agad, taic a thaobh trèanadh ann am PR agus margaidheachd)
 • Seachdain sgrìobhaidh aig Moniak Mhor

Tagraidhean:

Cuir do thagradh a-steach air post-d gu [email protected] le ‘Comhaltachd Ignite 2023: D’ ainm’ san loidhne cuspair. Tha tuilleadh fiosrachaidh air ciamar a nithear tagradh ri fhaighinn bho làrach-lìn Urras Leabhraichean na h-Alba.

Ceann-latha airson tagraidhean: ro mheadhan-latha, Diciadain 14 an t-Sultain 2022.

Posted on Leave a comment

Do Aonghas Dubh Là na h-Aoise

A poem by An Comunn Gàidhealach’s official Bard, Rody Gorman to mark the 80th birthday of award-winning Gaelic poet and songwriter, Aonghas Dubh MacNeacail.

Do Aonghas Dubh Là na h-Aoise

Fhir-dhàna ’s ollaimh ri filidheachd,
Seadh, agus ri seanchas
Is ealain a tha thu ann,

A cheist is a chuspair
A bhuain aois a’ gheallaidh
’S t’ anam dubh dubh gun sgur

Agus do shùilean beò nan lasair
Nad shuidhe sa chnoc a’ sealltainn a-mach
Air an Eilean ’s na Crìochan ’s Leum na Caillich,

An dèidh dhut èirigh ’s falbh
Agus an obair mhòr agad
Is an dreuchd ud a leigeil a-nuas

Mu dheireadh thall ’s a-bhos
Is na leabhraichean a chur an dara taobh
Mar a dhèanadh na linn am bodach

Na aon luaireagan beag air teòradh,
A chiall, ris a’ bhlàths a-staigh,
Cha chreid mi nach fhàg sinn,

Mar chuimhneachan ’s mar chomharradh,
A’ chathair agad thall ud
Bàn ’s falamh gu Là Luain.

Posted on Leave a comment

The Young Gaelic Writer Residency

The Gaelic Writer Residency is a new fully-funded residency for Gaelic writers aged between 18 and 25. This two-week residency will take place from Monday 29 August to Sunday 11 September 2022, and the resident will receive a fee, a travel and research allowance, and one-to-one mentoring with an established Gaelic writer. The deadline for applications is Monday 20 June (midnight).

This is a new residency funded by Comhairle nan Leabhraichean and developed in collaboration with Cove Park.

Key Points
 • The residency at Cove Park will take place from Monday 29 August to Sunday 11 September 2022.
 • The Writer will receive a total residency fee of £900 (£450 per week), plus a travel allowance of up to £300 and a research allowance of up to £200.
 • The Writer will be allocated four sessions of one-to-one mentoring with an established Gaelic writer. The fees for this are covered by the project.
 • The residency will include one event at Cove Park during the second week, the form and scope of which will be agreed upon by the Writer, Cove Park and Comhairle nan Leabhraichean.
 • The residencies are designed to support the development of new work, research, and experimentation.
 • Cove Park’s team will support research and practical requirements leading up to and during the residency.

What Cove Park Provides
 • Individual private accommodation/workspace on site at Cove Park.
 • Workspace and meeting space within the communal Jacobs Building, which also houses a library, a large rehearsal room with a wooden floor, open-plan kitchen and dining area, and laundry facilities.
 • Unlimited access to the 50-acre site.

Who Can Apply?

To be eligible to apply you must be a Gaelic writer based in Scotland between the ages of 18 and 25.


How to Apply?

Applications can be submitted via the online Application Form. The Application Form must include:

 • Your name and contact details.
 • A statement in Gaelic (no more than 500 words) briefly describing your current work and the reasons for your interest in this residency and mentoring opportunity.
 • Your CV, including the names and contact details of two professional referees, from a teacher, tutor, or employer, for example (please note we will only contact your referees if your application is shortlisted for interview).
 • A list of the samples of work provided.

Please upload the following documentation or accompanying material within the Application Form:

 • Prose, no more than 500 words (no more than 2 pages). Poetry, up to 4 poems (no more than 4 pages). You may submit some English prose or poems as an example of your work, but please ensure that at least 50% of your accompanying material is written in Gaelic.

We can accept submissions in audio or video formats if this is preferable to a written application. If you consider yourself to have a disability, please tell us if there are any reasonable adjustments to the application process that would be of assistance to you. If you would like to discuss this, or need help making your application, please contact Cove Park’s Programmes & Communications Producer Alex Marrs directly.


Shortlisting and Appointment Process

Selection for interview will be based on the following criteria:

 • The quality of your ideas and work.
 • Your need for an extended period of research and development, and your reasons for applying to this programme.
 • Your interest in working within a community of artists.

We will acknowledge receipt of your application as soon as it is received. This acknowledgement will include a link to our anonymous Equality, Diversity & Inclusion monitoring form for completion and we would be grateful for your time with this. If you do not receive this acknowledgement, please contact Cove Park directly to confirm receipt of your application.

The applications will be short-listed for interview jointly by Cove Park and Comhairle nan Leabhraichean together with the external advisor and former Cove Park resident Rody Gorman.

All applicants will be notified if their submission has been shortlisted for interview by Friday 24 June 2022. Interviews will take place via Zoom during the week of Monday 27 June 2022. The interview panel will include members of the Cove Park and Comhairle nan Leabhraichean teams, and a programme advisor.

We want our residencies, programmes, and resources to be open, inclusive, and welcoming to all. We are currently reviewing how we work towards achieving greater equality within all levels of our organisation and across all programmes.

We actively encourage applications from all backgrounds and communities, from ethnically diverse people, people with disabilities, and all those who have been historically underrepresented within the cultural sector. Our intention is to better reflect society as a whole in our programme in terms of race, religion, ability, gender, sexuality, age and socio-economic status.

Please note, we will store applications electronically for one year. The data contained within your application will not be used for any purpose other than short-listing, running, and evaluating the programme. We will not share your details with any third parties without obtaining permission from you to do so.

We would prefer not to receive applications by post. However, if you would like to submit supplementary material, such as catalogues, with your application please post these to the address below. If you would like this material to be returned to you, please enclose a self-addressed and stamped envelope.

Deadline for applications: Monday 20 June 2022 (midnight)

Posted on Leave a comment

Publishing Scholarship

Funded Scottish Gaelic publishing Scholarship for the MLitt in Publishing Studies, University of Stirling, 2022-23.

The Gaelic Books Council Scholarship in association with the Stirling Centre for International Publishing and Communication at the University of Stirling.

Course starts: September 2022. On-campus.

Prospective students for the Gaelic Scholarship must be fluent in written and spoken Gaelic.

For an informal chat at this stage, please email John Storey.

Click here for more information on the MLitt Publishing course at University of Stirling.

More information on the Gaelic Scholarship will be published on the Gaelic Books Council website at the end of May 2022.

Posted on Leave a comment

Call for submissions from Luath Press (Gaelic only)

Tha Luath Press air a bhith a’ foillseachadh ficsean Gàidhlig fon ainm FICSEAN LUATH fad ceithir bliadhna a-nis. Tha an sreath ùr seo a’ dol bho neart gu neart.

Tha Luath toilichte cuireadh a thoirt do sgrìobhadairean ficsein ann an Gàidhlig na h-Alba: nobhailean, neo molaidhean air nobhailean, a chur a-steach airson foillseachadh ann an 2023 air adhart. Bithear a’ beachdachadh air cruinneachaidhean de sgeulachdan goirid Gàidhlig cuideachd. Ma tha thu nad ùghdar le nobhail Gàidhlig do dh’inbhich (30,000 facal de dh’fhaid aig a’ char as giorra agus 100,000 facal aig a’ char as fhaide), bhitheamaid toilichte cluinntinn bhuat!

Thathar ag amas air co-dhiù dà nobhail Ghàidhlig fhoillseachadh a h-uile bliadhna.

Cuideachd, mura h-eil an nobhail/cruinneachadh sgeulachdan Gàidhlig agad deiseil fhathast ach ma tha thu a’ miannachadh foillseachadh ann an 2023/24 air adhart, bhitheamaid airson cluinntinn bhuat cuideachd. Cuir a-steach na th’ agad!

Airson barrachd fiosrachaidh, cuir fios gu Joan Nicdhòmhnaill, Àrd Neach-deasachaidh Ficsean Luath.

NEO cuir fòn gu Oifis Luath Press air 0131 225 4326 (faighnich airson Gavin MacDougall – Beurla a mhàin)

Ceann-latha: Diluain 01 an Lùnastal 2022.

Pròiseact FICSEAN LUATH ann an co-bhonn ri Comhairle nan Leabhraichean.

 

* Thèid gach tagradh a chumail dìomhair. Bi mothachail: chan urrainn dhuinn gealltanas a thoirt dhut gun tèid d’ obair fhoillseachadh, agus tha am prògram foillseachaidh againn airson nobhailean Gàidhlig cuingealaichte gu 2-3 nobhail gach bliadhna. Mura tèid gabhail ri do thagradh, gu mì-fhortanach, chan urrainn dhuinn a dhol an sàs ann an deasbaireachd.

Posted on Leave a comment

Gaelic New Writers Awards 2023: Apply Now

Applications are now open for the 2023 Gaelic New Writers Awards, an annual programme offered by the Gaelic Books Council in partnership with Scottish Book Trust.

The deadline for all applications is Wednesday 13 July.

Click here for instructions on how to apply on The Scottish Book Trust’s website (in Gaelic only).

Two places are available for new Gaelic writers. The awards are free to apply to, all travel expenses are covered and awardees are chosen by a panel of judges.

The Awards will run from January 2023-January 2024. During the programme, awardees receive:
 • a £2,000 cash award, allowing them to focus on their work
 • tailored personal development opportunities, which can include mentoring from writers and industry professionals
 • PR, performance and presentation training
 • the opportunity to showcase work to publishers and agents
 • a week-long retreat offering time, space and the freedom to create new work in idyllic surroundings
 • a year’s subscription to the Society of Authors
 • a place on a three-day Gaelic writing and editing course

The New Writers Awards will only go ahead in 2023 if Scottish Book Trust secures the funding required to run the programme. The retreat is also subject to circumstances and dependent on any applicable travel restrictions.

Click here for instructions on how to apply on The Scottish Book Trust’s website (in Gaelic only).

Any questions? Email Alison Lang on [email protected]

Posted on Leave a comment

Iomairt nan Clach – a poem by Rody Gorman

 

Iomairt nan Clach

Shiubhail mi san Fhaoilinn leam fhìn gun bhacadh
Agus gaoth bhon ear a’ sracadh

Is faram nan tonn mu na sligean air a’ mhol
Bucha Makariv Mariupol

Far an cuireadh iad air iomairt nan clach
Kolomyya Bakhchysarai Backmach

Och ann an linn cogadh nan con
Hi ri ri Kharkiv Kherson

Is och nach b’ iad na fir
Kalush Poltava Staryi Sambir.

Chì mi na h-ògain air a’ Chnoc thall gam bogadh
Ò nàili bho hò  ’s na h-iseanan a’ gnogadh

Agus fo mo spòig an talamh bog
Mar bhlàr-mòna Kiliia Krivoy Rog

Is chì mi tè san sgàilean bhuam thall
Air m’ ais air a’ Chruard is fuil air a sgall

Agus na cuirp a’ fàs grod
Kaharlyk Tulchyn Myrhorod

Anns a’ bhuachar, a Dhia,
Chall èile Kaniv Zaporizhzia.

Posted on Leave a comment

Ar Guthan

Those first steps towards getting your work published can be the most daunting. How do you connect with the publishing industry and submit your script? Ar Guthan offers new Gaelic writers an opportunity to get professional feedback and mentoring from editors and publishers to help them do just that.

Ar Guthan is a partnership between Creative Scotland and the Gaelic Books Council. We want to hear from writers who are working on a novel, creative non-fiction book, or collection of short fiction, and who have not had a book-length work published before. There is a simple application form to fill in, and we also want to see a sample of your work in progress. Full details on how to apply can be found here.

We are not looking for poetry, children’s books or graphic novels at this time, although we may be able to help writers in these genres through future schemes.

We are particularly keen to hear from underrepresented writers, especially those living in island or rural areas, those who identify as Black, Asian or another Minority Ethnicity, as disabled, as LGBTQ+, and/or people from low-income households. All applicants must be 18 or over and resident in Scotland.

We also welcome applications from people who may lack confidence in writing Gaelic, for whatever reason. Those who would find it easier to submit their application and/or a sample of their work in progress in an alternative format are asked to contact us by phone or email to discuss this.

Further information on how to apply, and the application form, are available (in Gaelic only) here.

Deadline: 14 Giblean 2022

Posted on Leave a comment

Meet Scottish Book Trust’s Gaelic New Writer Awardee 2022

Shelagh Campbell has been selected as Scottish Book Trust’s Gaelic New Writer Awardee for 2022. She is one of 10 writers selected for the New Writers Awards, which provide a selection of talented writers who have not yet published a full-length book or collection with professional guidance to help them move towards publication, as well as financial support. Funded by Creative Scotland and run by Scottish Book Trust the awards have supported over 140 creative individuals since 2009.

Each of the 10 recipients will receive a £2,000 cash award and support tailored to their needs including mentoring from writers and industry professionals, training opportunities, and the platform to showcase their work to publishers and agents.

About Shelagh

Shelagh is from Glasgow and writes fiction for adults and children in Gaelic. She started learning Gaelic in 2005 and began writing in the language a couple of years later, once she was able to string two sentences together.

In 2020 she won a Gaelic Literature Award for Best Unpublished Manuscript for Children and her work has appeared in Northwords Now magazine. She runs monthly Gaelic reading and creative writing sessions through Open Book.

She is currently working on a crime novel set in St Andrews and is looking forward to developing her writing over the coming year.

Shelagh says

‘I am so grateful to have received this award. It can be very difficult to know how to get started as a new writer and the development opportunities included in this year-long programme are incredibly exciting.’