New and recommended in the shop

Gach Seòrsa Teaghlach

Sophy Henn

A wonderful celebration of the diversity of family life that is perfect for pre-schoolers.

£6.99

Teich Às An Amar Agam!

Britta Teckentrup

A delightful interactive picture book by internationally bestselling illustrator Britta Teckentrup, filled with colourful artwork!

£6.99

Leabhar nam Putan

Sally Nicholls

Here’s a button. I wonder what happens when you press it?

£6.99

Àm-cluiche Bèibidh Beag

Nick Sharratt

Enjoy and encourage imaginative play with your baby in this joyful finger wiggle book!

£6.99

Constabal Murdo 2: Murdo ann am Marseille

Angus Peter Campbell

Although Constable Murdo has retired, and he and his female friend are happily passing the time watching ‘A Place in the Sun’, he is still invaluable at a time of crisis.

£8.99

An t-Iac A Bu Lugha

Lu Fraser

Gertie... the littlest yak of them all!

£6.99

Aodach Uilebheist

Daisy Hirst

What clothes do monsters wear?

£6.99

Dathan – Saoghal Mìorbhaileach

Tim Hopgood

Learn about everything that grows!

£6.99

Supporting Scottish Gaelic writers and publishers

The Gaelic Books Council is the lead organisation with responsibility for supporting Scottish Gaelic writers and publishers, and for raising the profile and reach of Scottish Gaelic books in Scotland and internationally.

Discover our work for publishers

The Gaelic Books Council provides assistance for publishers who wish to publish Scottish Gaelic literature by offering funding opportunities through commission and publication grants.

Discover our work for writers

The Gaelic Books Council provides assistance for Scottish Gaelic writers by offering funding opportunities through commission grants.

LATEST NEWS

Publishing Scholarship

16 May 2022

Funded Scottish Gaelic publishing Scholarship for the MLitt in Publishing Studies, University of Sti…

Read more

Call for submissions from Luath Press (Gaelic only)

10 May 2022

Tha Luath Press air a bhith a’ foillseachadh ficsean Gàidhlig fon ainm FICSEAN LUATH fad ceithir bli…

Read more

EVENTS

Skerries, Trawlings, Tides

7 June 2022 6:30pm

A concert with music and spoken word celebrating the 80th Birthday of Gaelic Bard Aonghas MacNeacail…

Read more

COMHAIRLE NAN LEABHRAICHEAN TV

COMHAIRLE NAN LEABHRAICHEAN INSTAGRAM

Bidh Leugh is Seinn air ais sa bhùth againn air Disathairne 28 Cèitean. Thig còmhla rinn airson madainn làn sgeulachdan is spòrs! Ceangal sa bhio againn.

Leugh is Seinn le Linda is back at our bookshop on Saturday 28 May. Join us for a morning of Gaelic stories with songs, games and puppets! Link in bio.

Session 1 (10:00 AM - 10:45 AM) - Children aged 0-5

Session 2 (11:00 AM - 11:45 AM) - Children aged 6-8
...

Tha Duaisean nan Sgrìobhadairean Ùra 2023 a-nis fosgailte do thagraidhean le dà àite ri fhaighinn airson sgrìobhadairean #Gàidhlig is tòrr bhuannachdan is cothroman na lùib leithid:

💸 Duais £2000
🎤 Trèanadh ann an sgilean taisbeanaidh & PR
✒️Taic leasachaidh cruthachail
🙌 Seachdain aig ionad-sgrìobhaidh

Siuthadaibh! (Ceangal sa bhio againn)

#Gàidhlig #opportunities #writing #literature #publishing #Gaelic #celticlanguages #books
...

Thigibh còmhla rinn airson cur air bhog an leabhair ùir aig Aonghas Pàdraig, 'Constabal Murdo 2: murdo ann am marseille' agus sùil air eadar-theangachaidhean dhan a' Ghàidhlig! @ayewriteglasgow

Dihaoine 6 Ceitean, Leabharlann a' Mhitchell

Join us for the launch of Angus Peter's new book, 'Constabal Murdo 2: murdo ann am marseille'. And a look at some recent translation projects!

Friday 6 May, The Mitchell Library

*English interpretation provided via headsets!*

*Tickets available via link in bio!*

#Gaelic #literature #event #constabalmurdo #translation #celticlanguages #publishing
...

Tha dà latha air fhàgail gus na tagraidhean agaibh fhaighinn a-steach airson Na Duaisean Litreachais 2022!

There are two days left to submit books and manuscripts to The Gaelic Literature Awards 2022!

Ceangal sa bhio / link in bio!

#Gaelic #awards #literaryawards #alba #Gàidhlig #books #publishing #reading #celticlanguages
...

Tha prògram Aye Write 2022 beò! Bidh an fhèis leabhraichean a' tachairt sa Chèitean. Seo dhuibh na tha a' dol a thaobh tachartasan #Gàidhlig!

Keep the #SeachdainNaGaidhlig fun going with these in person Gaelic events at Aye Write!

06/05 - Aonghas Pàdraig Caimbeul còmhla ri Johan Nic a’ Ghobhainn

13/05 – Mòrag Law

20/05 – Dòmhnall Meek agus Eòghan Stiùbhart

Tiogaidean tron cheangal sa bhio againn!

*Those who are new to Gaelic will be provided with simultaneous translation via headsets.
...

'Beum-sgèithe' ('Wingbeat') 🌞

An cruinneachadh ùr beò-glacmhor le buannaiche Duais Bàrdachd Baile na h-Ùige 2021, Eòghan Stiùbhart.

Ri fhaighinn airson £12.95. (Ceangal sa bhio againn!)

@love_gaidhlig @sngaidhlig @wigtown_poetry_prize

#poetry #gaelic #seachdainnagàidhlig #cleachi #naturepoetry #alba #scotland #gaidhlig #publishing #literature #booklaunch #minoritylanguages
...

Ar Guthan (Our Voices)📢

Sgeama taic ùr a tha ag amas air guthan fo-riochdaichte taobh a‑staigh foillseachdadh Gàidhlig.

A’ cur fàilte air tagraidhean bho sgrìobhadairean Gàidhlig neo‑fhoillsichte a tha a’ fuireach ann an coimhearsnachdan nan eilean, neo ann an àite air an dùthaich nach eil faisg air baile mòr. Cuideachd, feadhainn a tha stèidhichte ann an Alba agus a tha ciorramach, LGBTQ+ (Leasbach, Gèidh, Dà-sheòrsach, Tar-ghnèitheach, Cuèir +), le eòlas san t-siostam cùraim, muinntir a tha gam meas fhèin mar Dhubh, Àisianach, neo Mion-Chinnidheach, agus/neo à dachaigh air teachd-a-steach ìosal.

***

A new project to support underrepresented voices within #Gaelic publishing.

We are particularly keen to hear from writers who live in island or rural areas, those who identify as Black, Asian or another Minority Ethnicity, as disabled, as LGBTQ+, and/or people from low-income households.

Ar Guthan is delivered by The Gaelic Books Council through funding from Creative Scotland. @creativescots

Deadline for submissions: 31 March 2022.✨

Gur math thèid leibh!

#publishing #books #scotland #literature #highlandsandislands #gaidhlig #representationmatters
...